14325.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Lajos

SZÓCIKK: "Schlesinger Lajos*, egyetemi tanár, matematikus, szül. Nagyszombatban 1864 nov. 1. Pozsonyban járt gimnáziumba, majd a heidelbergi és berlini egyetemeken tanult s az utóbbi helyen korán magántanár, 1897. Bonnban rk. tanár, 1902. Kolozsvárott rendes egyet, tanár lett. 1911-ben kinevezték Budapestre, de alig foglalta el itteni állását, megvált tőle és Giessenbe ment egyetemi tanárnak. Számos szaklapba írt tanulmányain kívül főbb művei: Handbuch der Theorie d. Linearen Differentialgleichungen (3 köt. 1895-98); Einführung in die Theorie der Differentialgleichungen (1900); Vorlesungen über lin. Differentialgleichungen (1908); Bolyay in Memoriam (19U2); Gauss's Werke (1917) Raum, Zeit u. Relativitatsiheorie (1920)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4325. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14325.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Lajos

SZÓCIKK: Schlesinger Lajos*, egyetemi tanár, matematikus, szül. Nagyszombatban 1864 nov. 1. Pozsonyban járt gimnáziumba, majd a heidelbergi és berlini egyetemeken tanult s az utóbbi helyen korán magántanár, 1897. Bonnban rk. tanár, 1902. Kolozsvárott rendes egyet, tanár lett. 1911-ben kinevezték Budapestre, de alig foglalta el itteni állását, megvált tőle és Giessenbe ment egyetemi tanárnak. Számos szaklapba írt tanulmányain kívül főbb művei: Handbuch der Theorie d. Linearen Differentialgleichungen 3 köt. 1895-98 ; Einführung in die Theorie der Differentialgleichungen 1900 ; Vorlesungen über lin. Differentialgleichungen 1908 ; Bolyay in Memoriam 19U2 ; Gauss's Werke 1917 Raum, Zeit u. Relativitatsiheorie 1920 .

14325.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Lajo

SZÓCIKK Schlesinge Lajos* egyetem tanár matematikus szül Nagyszombatba 186 nov 1 Pozsonyba jár gimnáziumba maj heidelberg é berlin egyetemeke tanul a utóbb helye korá magántanár 1897 Bonnba rk tanár 1902 Kolozsvárot rende egyet taná lett 1911-be kinevezté Budapestre d ali foglalt e itten állását megvál től é Giessenb men egyetem tanárnak Számo szaklapb ír tanulmányai kívü főb művei Handbuc de Theori d Lineare Differentialgleichunge köt 1895-9 Einführun i di Theori de Differentialgleichunge 190 Vorlesunge übe lin Differentialgleichunge 190 Bolya i Memoria 19U Gauss' Werk 191 Raum Zei u Relativitatsiheori 192

14325.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Laj

SZÓCIK Schlesing Lajos egyete taná matematiku szü Nagyszombatb 18 no Pozsonyb já gimnáziumb ma heidelber berli egyetemek tanu utób hely kor magántaná 189 Bonnb r taná 190 Kolozsváro rend egye tan let 1911-b kinevezt Budapestr al foglal itte állásá megvá tő Giessen me egyete tanárna Szám szaklap í tanulmánya kív fő műve Handbu d Theor Linear Differentialgleichung kö 1895- Einführu d Theor d Differentialgleichung 19 Vorlesung üb li Differentialgleichung 19 Boly Memori 19 Gauss Wer 19 Rau Ze Relativitatsiheor 19

14325.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin La

SZÓCI Schlesin Lajo egyet tan matematik sz Nagyszombat 1 n Pozsony j gimnázium m heidelbe berl egyeteme tan utó hel ko magántan 18 Bonn tan 19 Kolozsvár ren egy ta le 1911- kinevez Budapest a fogla itt állás megv t Giesse m egyet tanárn Szá szakla tanulmány kí f műv Handb Theo Linea Differentialgleichun k 1895 Einführ Theo Differentialgleichun 1 Vorlesun ü l Differentialgleichun 1 Bol Memor 1 Gaus We 1 Ra Z Relativitatsiheo 1

14325

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi L

SZÓC Schlesi Laj egye ta matemati s Nagyszomba Pozson gimnáziu heidelb ber egyetem ta ut he k magánta 1 Bon ta 1 Kolozsvá re eg t l 1911 kineve Budapes fogl it állá meg Giess egye tanár Sz szakl tanulmán k mű Hand The Line Differentialgleichu 189 Einfüh The Differentialgleichu Vorlesu Differentialgleichu Bo Memo Gau W R Relativitatsihe

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles

SZÓ Schles La egy t matemat Nagyszomb Pozso gimnázi heidel be egyete t u h magánt Bo t Kolozsv r e 191 kinev Budape fog i áll me Gies egy taná S szak tanulmá m Han Th Lin Differentialgleich 18 Einfü Th Differentialgleich Vorles Differentialgleich B Mem Ga Relativitatsih