14327.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Miksa

SZÓCIKK: Schlesinger Miksa, orvos és publicista, szül. Kismartonban 1822., halála éve ismeretlen. A prágai és bécsi egyetemeken tanult és orvosi diplomát nyert. Résztvett az 1848-iki mozgalmakban és újságot szerkesztett, majd haditörvényszék elé állították Bécsben. 1850-ben Berlinen át Londonba ment, ahol az Englische Correspondenzet alapította. Önálló kötetei: Aus


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4327. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14327.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Miksa

SZÓCIKK: Schlesinger Miksa, orvos és publicista, szül. Kismartonban 1822., halála éve ismeretlen. A prágai és bécsi egyetemeken tanult és orvosi diplomát nyert. Résztvett az 1848-iki mozgalmakban és újságot szerkesztett, majd haditörvényszék elé állították Bécsben. 1850-ben Berlinen át Londonba ment, ahol az Englische Correspondenzet alapította. Önálló kötetei: Aus

14327.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Miks

SZÓCIKK Schlesinge Miksa orvo é publicista szül Kismartonba 1822. halál év ismeretlen prága é bécs egyetemeke tanul é orvos diplomá nyert Résztvet a 1848-ik mozgalmakba é újságo szerkesztett maj haditörvényszé el állítottá Bécsben 1850-be Berline á Londonb ment aho a Englisch Correspondenze alapította Önáll kötetei Au

14327.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Mik

SZÓCIK Schlesing Miks orv publicist szü Kismartonb 1822 halá é ismeretle prág béc egyetemek tanu orvo diplom nyer Résztve 1848-i mozgalmakb újság szerkesztet ma haditörvénysz e állított Bécsbe 1850-b Berlin London men ah Englisc Correspondenz alapított Önál kötete A

14327.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Mi

SZÓCI Schlesin Mik or publicis sz Kismarton 182 hal ismeretl prá bé egyeteme tan orv diplo nye Résztv 1848- mozgalmak újsá szerkeszte m haditörvénys állítot Bécsb 1850- Berli Londo me a Englis Corresponden alapítot Öná kötet

14327

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi M

SZÓC Schlesi Mi o publici s Kismarto 18 ha ismeret pr b egyetem ta or dipl ny Részt 1848 mozgalma újs szerkeszt haditörvény állíto Bécs 1850 Berl Lond m Engli Corresponde alapíto Ön köte

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles

SZÓ Schles M public Kismart 1 h ismere p egyete t o dip n Rész 184 mozgalm új szerkesz haditörvén állít Béc 185 Ber Lon Engl Correspond alapít Ö köt