14329.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Sámuel

SZÓCIKK: Schlesinger II. Sámuel, rabbi, szül. Ipolyságon 1884. okt. 2. 1902-1912-ig volt a budapesti Rabbi­ képző növendéke. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1913. pedig rabbivá. 1914-ben monori, 1922. a debreceni hitközség választotta meg főrabbijává. Költőileg feldolgozott talmudi és midrási legendái megjelentek az Országos Egyetértésben. Főműve: Pseudo-Bachja. Kitáb al.-mani al-nafs (Budapest 1911).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4329. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14329.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Sámuel

SZÓCIKK: Schlesinger II. Sámuel, rabbi, szül. Ipolyságon 1884. okt. 2. 1902-1912-ig volt a budapesti Rabbi­ képző növendéke. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1913. pedig rabbivá. 1914-ben monori, 1922. a debreceni hitközség választotta meg főrabbijává. Költőileg feldolgozott talmudi és midrási legendái megjelentek az Országos Egyetértésben. Főműve: Pseudo-Bachja. Kitáb al.-mani al-nafs Budapest 1911 .

14329.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Sámue

SZÓCIKK Schlesinge II Sámuel rabbi szül Ipolyságo 1884 okt 2 1902-1912-i vol budapest Rabb képz növendéke 1911-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1913 pedi rabbivá 1914-be monori 1922 debrecen hitközsé választott me főrabbijává Költőile feldolgozot talmud é midrás legendá megjelente a Országo Egyetértésben Főműve Pseudo-Bachja Kitá al.-man al-naf Budapes 191

14329.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Sámu

SZÓCIK Schlesing I Sámue rabb szü Ipolyság 188 ok 1902-1912- vo budapes Rab kép növendék 1911-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 1914-b monor 192 debrece hitközs választot m főrabbijáv Költőil feldolgozo talmu midrá legend megjelent Ország Egyetértésbe Főműv Pseudo-Bachj Kit al.-ma al-na Budape 19

14329.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Sám

SZÓCI Schlesin Sámu rab sz Ipolysá 18 o 1902-1912 v budape Ra ké növendé 1911- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1914- mono 19 debrec hitköz választo főrabbijá Költői feldolgoz talm midr legen megjelen Orszá Egyetértésb Főmű Pseudo-Bach Ki al.-m al-n Budap 1

14329

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi Sá

SZÓC Schlesi Sám ra s Ipolys 1 1902-191 budap R k növend 1911 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1914 mon 1 debre hitkö választ főrabbij Költő feldolgo tal mid lege megjele Orsz Egyetértés Főm Pseudo-Bac K al.- al- Buda

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles S

SZÓ Schles Sá r Ipoly 1902-19 buda növen 191 av bölcsészdok Budape rab 191 mo debr hitk válasz főrabbi Költ feldolg ta mi leg megjel Ors Egyetérté Fő Pseudo-Ba al. al Bud