14330.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Sulka

SZÓCIKK: "Schlesinger Sulka, szül. Ullmann, filantróp, szül. Pozsonyban 1779., megh. 1833 aug. 21. Vagyonos atyja a kiterjedt Ullmann-család ausztriai őse volt, aki leányát kiválóan iskoláztatta, majd S. nevű gazdag kereskedőhöz adta feleségül. Jótékonysága és annak módja megható és példátlan volt. Minden külsőséget kerülve, zsidónak és kereszténynek egyaránt védnöke és támasza volt, aki titokban támogatta a gyermekágyas nőket, a sorvadá- sosokat s a külváros és ghettó pinceodvaiban lakó nélkülözőket, az árvákat és özvegyeket. (V. ö. Reikh, (Beth-El 1862. III. f.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4330. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14330.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Sulka

SZÓCIKK: Schlesinger Sulka, szül. Ullmann, filantróp, szül. Pozsonyban 1779., megh. 1833 aug. 21. Vagyonos atyja a kiterjedt Ullmann-család ausztriai őse volt, aki leányát kiválóan iskoláztatta, majd S. nevű gazdag kereskedőhöz adta feleségül. Jótékonysága és annak módja megható és példátlan volt. Minden külsőséget kerülve, zsidónak és kereszténynek egyaránt védnöke és támasza volt, aki titokban támogatta a gyermekágyas nőket, a sorvadá- sosokat s a külváros és ghettó pinceodvaiban lakó nélkülözőket, az árvákat és özvegyeket. V. ö. Reikh, Beth-El 1862. III. f.

14330.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Sulk

SZÓCIKK Schlesinge Sulka szül Ullmann filantróp szül Pozsonyba 1779. megh 183 aug 21 Vagyono atyj kiterjed Ullmann-csalá ausztria ős volt ak leányá kiválóa iskoláztatta maj S nev gazda kereskedőhö adt feleségül Jótékonyság é anna módj meghat é példátla volt Minde külsősége kerülve zsidóna é keresztényne egyarán védnök é támasz volt ak titokba támogatt gyermekágya nőket sorvadá sosoka külváro é ghett pinceodvaiba lak nélkülözőket a árváka é özvegyeket V ö Reikh Beth-E 1862 III f

14330.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Sul

SZÓCIK Schlesing Sulk szü Ullman filantró szü Pozsonyb 1779 meg 18 au 2 Vagyon aty kiterje Ullmann-csal ausztri ő vol a leány kiváló iskoláztatt ma ne gazd kereskedőh ad feleségü Jótékonysá ann mód megha példátl vol Mind külsőség kerülv zsidón keresztényn egyará védnö támas vol a titokb támogat gyermekágy nőke sorvad sosok külvár ghet pinceodvaib la nélkülözőke árvák özvegyeke Reik Beth- 186 II

14330.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Su

SZÓCI Schlesin Sul sz Ullma filantr sz Pozsony 177 me 1 a Vagyo at kiterj Ullmann-csa ausztr vo leán kivál iskoláztat m n gaz kereskedő a feleség Jótékonys an mó megh példát vo Min külsősé kerül zsidó keresztény egyar védn táma vo titok támoga gyermekág nők sorva soso külvá ghe pinceodvai l nélkülözők árvá özvegyek Rei Beth 18 I

14330

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi S

SZÓC Schlesi Su s Ullm filant s Pozson 17 m Vagy a kiter Ullmann-cs auszt v leá kivá iskolázta ga keresked felesé Jótékony a m meg példá v Mi külsős kerü zsid keresztén egya véd tám v tito támog gyermeká nő sorv sos külv gh pinceodva nélkülöző árv özvegye Re Bet 1

1433

CÍ Schles

SZEMÉL Schles

SZÓ Schles S Ull filan Pozso 1 Vag kite Ullmann-c ausz le kiv iskolázt g kereske feles Jótékon me péld M külső ker zsi kereszté egy vé tá tit támo gyermek n sor so kül g pinceodv nélkülöz ár özvegy R Be