14331.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Vilhelm

SZÓCIKK: "Schlesinger Wilhelm S; orvostanár, szül.Tinnye l839., megh. Bécsben 1900 körül. A bécsi egyetemen tanult s miután 1864. orvos lett, 1874. u. o. a gynekológiából magántanárrá habilitálták. Ő alapította 1878. a Wiener Medezinische Blátter c. orvosi hetilapot, amelybe számtalan tanulmányt írt. Főbb önállóan megjelent munkái: Gyvaekologische Studien (1879); Experimentelle, Untersuchun-gen über Uterusbewegungen; Über Reflexbeiregungen des Uterus; Über die. Centra der Gefass- und Uterusnerven; Über Blutgeschwülste des weiblichen Beckens ; Zur Architektonik des weiblichen Beckens"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4331. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14331.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Vilhelm

SZÓCIKK: Schlesinger Wilhelm S; orvostanár, szül.Tinnye l839., megh. Bécsben 1900 körül. A bécsi egyetemen tanult s miután 1864. orvos lett, 1874. u. o. a gynekológiából magántanárrá habilitálták. Ő alapította 1878. a Wiener Medezinische Blátter c. orvosi hetilapot, amelybe számtalan tanulmányt írt. Főbb önállóan megjelent munkái: Gyvaekologische Studien 1879 ; Experimentelle, Untersuchun-gen über Uterusbewegungen; Über Reflexbeiregungen des Uterus; Über die. Centra der Gefass- und Uterusnerven; Über Blutgeschwülste des weiblichen Beckens ; Zur Architektonik des weiblichen Beckens

14331.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Vilhel

SZÓCIKK Schlesinge Wilhel S orvostanár szül.Tinny l839. megh Bécsbe 190 körül bécs egyeteme tanul miutá 1864 orvo lett 1874 u o gynekológiábó magántanárr habilitálták alapított 1878 Wiene Medezinisch Blátte c orvos hetilapot amelyb számtala tanulmány írt Főb önállóa megjelen munkái Gyvaekologisch Studie 187 Experimentelle Untersuchun-ge übe Uterusbewegungen Übe Reflexbeiregunge de Uterus Übe die Centr de Gefass un Uterusnerven Übe Blutgeschwülst de weibliche Becken Zu Architektoni de weibliche Becken

14331.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Vilhe

SZÓCIK Schlesing Wilhe orvostaná szül.Tinn l839 meg Bécsb 19 körü béc egyetem tanu miut 186 orv let 187 gynekológiáb magántanár habilitáltá alapítot 187 Wien Medezinisc Blátt orvo hetilapo amely számtal tanulmán ír Fő önálló megjele munká Gyvaekologisc Studi 18 Experimentell Untersuchun-g üb Uterusbewegunge Üb Reflexbeiregung d Uteru Üb di Cent d Gefas u Uterusnerve Üb Blutgeschwüls d weiblich Becke Z Architekton d weiblich Becke

14331.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Vilh

SZÓCI Schlesin Wilh orvostan szül.Tin l83 me Bécs 1 kör bé egyete tan miu 18 or le 18 gynekológiá magántaná habilitált alapíto 18 Wie Medezinis Blát orv hetilap amel számta tanulmá í F önáll megjel munk Gyvaekologis Stud 1 Experimentel Untersuchun- ü Uterusbewegung Ü Reflexbeiregun Uter Ü d Cen Gefa Uterusnerv Ü Blutgeschwül weiblic Beck Architekto weiblic Beck

14331

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi Vil

SZÓC Schlesi Wil orvosta szül.Ti l8 m Béc kö b egyet ta mi 1 o l 1 gynekológi magántan habilitál alapít 1 Wi Medezini Blá or hetila ame számt tanulm önál megje mun Gyvaekologi Stu Experimente Untersuchun Uterusbewegun Reflexbeiregu Ute Ce Gef Uterusner Blutgeschwü weibli Bec Architekt weibli Bec

1433

CÍ Schles

SZEMÉL Schles Vi

SZÓ Schles Wi orvost szül.T l Bé k egye t m gynekológ magánta habilitá alapí W Medezin Bl o hetil am szám tanul öná megj mu Gyvaekolog St Experiment Untersuchu Uterusbewegu Reflexbeireg Ut C Ge Uterusne Blutgeschw weibl Be Architek weibl Be