14334.htm

CÍMSZÓ: Schmalczer

SZEMÉLYNÉV: Schmalczer Izsák

SZÓCIKK: Schmalczer Izsák, rabbi, szül. Péterrévén 1885 jún. 11. 1905-1915-ig volt a budapesti Rabbi­ képző növendéke, 1914-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1916 pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és a fiúárvaházi templom rabbija. Főműve: A karaiták ünnep- és böjtnapjairól (1914).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4334. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14334.htm

CÍMSZÓ: Schmalczer

SZEMÉLYNÉV: Schmalczer Izsák

SZÓCIKK: Schmalczer Izsák, rabbi, szül. Péterrévén 1885 jún. 11. 1905-1915-ig volt a budapesti Rabbi­ képző növendéke, 1914-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1916 pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és a fiúárvaházi templom rabbija. Főműve: A karaiták ünnep- és böjtnapjairól 1914 .

14334.ht

CÍMSZÓ Schmalcze

SZEMÉLYNÉV Schmalcze Izsá

SZÓCIKK Schmalcze Izsák rabbi szül Péterrévé 188 jún 11 1905-1915-i vol budapest Rabb képz növendéke 1914-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 191 pedi rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé vallástanár é fiúárvaház templo rabbija Főműve karaitá ünnep é böjtnapjairó 191

14334.h

CÍMSZ Schmalcz

SZEMÉLYNÉ Schmalcz Izs

SZÓCIK Schmalcz Izsá rabb szü Péterrév 18 jú 1 1905-1915- vo budapes Rab kép növendék 1914-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 19 ped rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs vallástaná fiúárvahá templ rabbij Főműv karait ünne böjtnapjair 19

14334.

CÍMS Schmalc

SZEMÉLYN Schmalc Iz

SZÓCI Schmalc Izs rab sz Péterré 1 j 1905-1915 v budape Ra ké növendé 1914- avat bölcsészdokto Budapest 1 pe rabbi Az Pe Izrael Hitköz vallástan fiúárvah temp rabbi Főmű karai ünn böjtnapjai 1

14334

CÍM Schmal

SZEMÉLY Schmal I

SZÓC Schmal Iz ra s Péterr 1905-191 budap R k növend 1914 ava bölcsészdokt Budapes p rabb A P Izrae Hitkö vallásta fiúárva tem rabb Főm kara ün böjtnapja

1433

CÍ Schma

SZEMÉL Schma

SZÓ Schma I r Péter 1905-19 buda növen 191 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallást fiúárv te rab Fő kar ü böjtnapj