14335.htm

CÍMSZÓ: Schmayer

SZEMÉLYNÉV: Schmayer Jechiel

SZÓCIKK: Schmayer Jechiel Michael, rabbi, szül. Galíciában, megh. Cifferen (Pozsony vm.) 1844., ahol már a húszas évek óta működött. Két munkát írt Cháje Ólom (Wien 1830) és Derech Chájim (u. o. 1837) eímen, azonban Zunz plágium vádjával illeti.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4335. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14335.htm

CÍMSZÓ: Schmayer

SZEMÉLYNÉV: Schmayer Jechiel

SZÓCIKK: Schmayer Jechiel Michael, rabbi, szül. Galíciában, megh. Cifferen Pozsony vm. 1844., ahol már a húszas évek óta működött. Két munkát írt Cháje Ólom Wien 1830 és Derech Chájim u. o. 1837 eímen, azonban Zunz plágium vádjával illeti.

14335.ht

CÍMSZÓ Schmaye

SZEMÉLYNÉV Schmaye Jechie

SZÓCIKK Schmaye Jechie Michael rabbi szül Galíciában megh Ciffere Pozson vm 1844. aho má húsza éve ót működött Ké munká ír Cháj Ólo Wie 183 é Derec Cháji u o 183 eímen azonba Zun plágiu vádjáva illeti

14335.h

CÍMSZ Schmay

SZEMÉLYNÉ Schmay Jechi

SZÓCIK Schmay Jechi Michae rabb szü Galíciába meg Ciffer Pozso v 1844 ah m húsz év ó működöt K munk í Chá Ól Wi 18 Dere Cháj 18 eíme azonb Zu plági vádjáv illet

14335.

CÍMS Schma

SZEMÉLYN Schma Jech

SZÓCI Schma Jech Micha rab sz Galíciáb me Ciffe Pozs 184 a hús é működö mun Ch Ó W 1 Der Chá 1 eím azon Z plág vádjá ille

14335

CÍM Schm

SZEMÉLY Schm Jec

SZÓC Schm Jec Mich ra s Galíciá m Ciff Poz 18 hú működ mu C De Ch eí azo plá vádj ill

1433

CÍ Sch

SZEMÉL Sch Je

SZÓ Sch Je Mic r Galíci Cif Po 1 h műkö m D C e az pl vád il