14340.htm

CÍMSZÓ: Schodel-Klein

SZEMÉLYNÉV: Schodel-Klein Róza

SZÓCIKK: Schodel-Klein Rózsi, színésznő, szül. Kolozsvárt, megh. Nyíregyházán 1854.1837-48.-ig a pesti Nemzeti Színház egyik legünnepeltebb drámai színésznője volt, akiről annakidején sok dicsérő cikket írtak az újságok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4340. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14340.htm

CÍMSZÓ: Schodel-Klein

SZEMÉLYNÉV: Schodel-Klein Róza

SZÓCIKK: Schodel-Klein Rózsi, színésznő, szül. Kolozsvárt, megh. Nyíregyházán 1854.1837-48.-ig a pesti Nemzeti Színház egyik legünnepeltebb drámai színésznője volt, akiről annakidején sok dicsérő cikket írtak az újságok.

14340.ht

CÍMSZÓ Schodel-Klei

SZEMÉLYNÉV Schodel-Klei Róz

SZÓCIKK Schodel-Klei Rózsi színésznő szül Kolozsvárt megh Nyíregyházá 1854.1837-48.-i pest Nemzet Színhá egyi legünnepelteb dráma színésznőj volt akirő annakidejé so dicsér cikke írta a újságok

14340.h

CÍMSZ Schodel-Kle

SZEMÉLYNÉ Schodel-Kle Ró

SZÓCIK Schodel-Kle Rózs színészn szü Kolozsvár meg Nyíregyház 1854.1837-48.- pes Nemze Szính egy legünnepelte drám színésznő vol akir annakidej s dicsé cikk írt újságo

14340.

CÍMS Schodel-Kl

SZEMÉLYN Schodel-Kl R

SZÓCI Schodel-Kl Róz színész sz Kolozsvá me Nyíregyhá 1854.1837-48. pe Nemz Szín eg legünnepelt drá színészn vo aki annakide dics cik ír újság

14340

CÍM Schodel-K

SZEMÉLY Schodel-K

SZÓC Schodel-K Ró színés s Kolozsv m Nyíregyh 1854.1837-48 p Nem Szí e legünnepel dr színész v ak annakid dic ci í újsá

1434

CÍ Schodel-

SZEMÉL Schodel-

SZÓ Schodel- R színé Kolozs Nyíregy 1854.1837-4 Ne Sz legünnepe d színés a annaki di c újs