14344.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn József

SZÓCIKK: "Schőn József, pedagógus, szül. Szillen (Somogy vm.)1846. Előbb vidéken tanított, majd a fővárosban igazgató-tanító lett. Cikkei a Néptanítók Lapjában, Éthnologische Mittheilungenben ( Gebráuche ungarischer Juden 1896), Magyar Pedagógiában, Magyar Nyelvőrben jelentek meg. Önálló művei: Pedagógus és szaktudós (1879); A tanítás művészete (1899); A szocializmus ismertetése (1899); Gyakorlati családi nevelés1901)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4344. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14344.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn József

SZÓCIKK: Schőn József, pedagógus, szül. Szillen Somogy vm. 1846. Előbb vidéken tanított, majd a fővárosban igazgató-tanító lett. Cikkei a Néptanítók Lapjában, Éthnologische Mittheilungenben Gebráuche ungarischer Juden 1896 , Magyar Pedagógiában, Magyar Nyelvőrben jelentek meg. Önálló művei: Pedagógus és szaktudós 1879 ; A tanítás művészete 1899 ; A szocializmus ismertetése 1899 ; Gyakorlati családi nevelés1901 .

14344.ht

CÍMSZÓ Schő

SZEMÉLYNÉV Schő Józse

SZÓCIKK Schő József pedagógus szül Szille Somog vm 1846 Előb vidéke tanított maj fővárosba igazgató-tanít lett Cikke Néptanító Lapjában Éthnologisch Mittheilungenbe Gebráuch ungarische Jude 189 Magya Pedagógiában Magya Nyelvőrbe jelente meg Önáll művei Pedagógu é szaktudó 187 tanítá művészet 189 szocializmu ismertetés 189 Gyakorlat család nevelés190

14344.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Józs

SZÓCIK Sch Józse pedagógu szü Szill Somo v 184 Elő vidék tanítot ma fővárosb igazgató-taní let Cikk Néptanít Lapjába Éthnologisc Mittheilungenb Gebráuc ungarisch Jud 18 Magy Pedagógiába Magy Nyelvőrb jelent me Önál műve Pedagóg szaktud 18 tanít művésze 18 szocializm ismerteté 18 Gyakorla csalá nevelés19

14344.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc Józ

SZÓCI Sc Józs pedagóg sz Szil Som 18 El vidé taníto m főváros igazgató-tan le Cik Néptaní Lapjáb Éthnologis Mittheilungen Gebráu ungarisc Ju 1 Mag Pedagógiáb Mag Nyelvőr jelen m Öná műv Pedagó szaktu 1 taní művész 1 szocializ ismertet 1 Gyakorl csal nevelés1

14344

CÍM S

SZEMÉLY S Jó

SZÓC S Józ pedagó s Szi So 1 E vid tanít főváro igazgató-ta l Ci Néptan Lapjá Éthnologi Mittheilunge Gebrá ungaris J Ma Pedagógiá Ma Nyelvő jele Ön mű Pedag szakt tan művés szociali ismerte Gyakor csa nevelés

1434SZEMÉL J

SZÓ Jó pedag Sz S vi taní fővár igazgató-t C Népta Lapj Éthnolog Mittheilung Gebr ungari M Pedagógi M Nyelv jel Ö m Peda szak ta művé szocial ismert Gyako cs nevelé