14345.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn Menáchem

SZÓCIKK: Schőn Menáchem, rabbi, szül. Nyitrán 1804., megh. Rétén 1884. Előbb szülővárosában volt rabbihelyettes és 1834. került Aszód Juda rabbi örökébe Rétére, ahol ötven éven át működött. Utódja Breznic Izsák, későbbi szempei rabbi volt, Unokája, Leuchter Sámuel rabbi adta ki hátrahagyott írásait Divré Meriáchem (Drohobits. 1890) címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4345. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14345.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn Menáchem

SZÓCIKK: Schőn Menáchem, rabbi, szül. Nyitrán 1804., megh. Rétén 1884. Előbb szülővárosában volt rabbihelyettes és 1834. került Aszód Juda rabbi örökébe Rétére, ahol ötven éven át működött. Utódja Breznic Izsák, későbbi szempei rabbi volt, Unokája, Leuchter Sámuel rabbi adta ki hátrahagyott írásait Divré Meriáchem Drohobits. 1890 címen.

14345.ht

CÍMSZÓ Schő

SZEMÉLYNÉV Schő Menáche

SZÓCIKK Schő Menáchem rabbi szül Nyitrá 1804. megh Rété 1884 Előb szülővárosába vol rabbihelyette é 1834 kerül Aszó Jud rabb örökéb Rétére aho ötve éve á működött Utódj Brezni Izsák később szempe rabb volt Unokája Leuchte Sámue rabb adt k hátrahagyot írásai Divr Meriáche Drohobits 189 címen

14345.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Menách

SZÓCIK Sch Menáche rabb szü Nyitr 1804 meg Rét 188 Elő szülővárosáb vo rabbihelyett 183 kerü Asz Ju rab öröké Rétér ah ötv év működöt Utód Brezn Izsá későb szemp rab vol Unokáj Leucht Sámu rab ad hátrahagyo írása Div Meriách Drohobit 18 címe

14345.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc Menác

SZÓCI Sc Menách rab sz Nyit 180 me Ré 18 El szülővárosá v rabbihelyet 18 ker As J ra örök Rété a öt é működö Utó Brez Izs késő szem ra vo Unoká Leuch Sám ra a hátrahagy írás Di Meriác Drohobi 1 cím

14345

CÍM S

SZEMÉLY S Mená

SZÓC S Menác ra s Nyi 18 m R 1 E szülőváros rabbihelye 1 ke A r örö Rét ö működ Ut Bre Iz kés sze r v Unok Leuc Sá r hátrahag írá D Meriá Drohob cí

1434SZEMÉL Men

SZÓ Mená r Ny 1 szülőváro rabbihely k ör Ré műkö U Br I ké sz Uno Leu S hátraha ír Meri Droho c