14347.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Áron

SZÓCIKK: Schönfeld, 1. Áron, rabbi, szül. Felsőfalun 1880 jan. 11.1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1904. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta beszterce bányai főrabbi. Főműve: A zsidó vallásbölcsészet szentírásmagyarázata Maimuni után (Budapest 1904).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4347. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14347.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Áron

SZÓCIKK: Schönfeld, 1. Áron, rabbi, szül. Felsőfalun 1880 jan. 11.1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1904. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta beszterce bányai főrabbi. Főműve: A zsidó vallásbölcsészet szentírásmagyarázata Maimuni után Budapest 1904 .

14347.ht

CÍMSZÓ Schönfel

SZEMÉLYNÉV Schönfel Áro

SZÓCIKK Schönfeld 1 Áron rabbi szül Felsőfalu 188 jan 11.1895-1905-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1904 avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1906 pedi rabbivá Azót beszterc bánya főrabbi Főműve zsid vallásbölcsésze szentírásmagyarázat Maimun utá Budapes 190

14347.h

CÍMSZ Schönfe

SZEMÉLYNÉ Schönfe Ár

SZÓCIK Schönfel Áro rabb szü Felsőfal 18 ja 11.1895-1905- vo budapes Rabbikép növendék 190 avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Azó beszter bány főrabb Főműv zsi vallásbölcsész szentírásmagyaráza Maimu ut Budape 19

14347.

CÍMS Schönf

SZEMÉLYN Schönf Á

SZÓCI Schönfe Ár rab sz Felsőfa 1 j 11.1895-1905 v budape Rabbiké növendé 19 avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az beszte bán főrab Főmű zs vallásbölcsés szentírásmagyaráz Maim u Budap 1

14347

CÍM Schön

SZEMÉLY Schön

SZÓC Schönf Á ra s Felsőf 11.1895-190 budap Rabbik növend 1 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A beszt bá főra Főm z vallásbölcsé szentírásmagyará Mai Buda

1434

CÍ Schö

SZEMÉL Schö

SZÓ Schön r Felső 11.1895-19 buda Rabbi növen av bölcsészdok Budape rab besz b főr Fő vallásbölcs szentírásmagyar Ma Bud