14349.htm

CÍMSZÓ: Schossberger

SZEMÉLYNÉV: Schossberger Klára

SZÓCIKK: Schossberger Klára , bárónő, festő, szül. Budapesten 1893. Első mestere Deák-Ébner Lajos volt, azután Fényes Adolfnál tanult. Kiállított az Ernst Múzeumban, a Műcsarnokban a szolnokiak csoportjában és 1927. a szolnoki művésztelep 25 éves jubiláris kiállításain. Arcképeket (Anyja, Kállay Tamás), tájképeket (Szolnoki fahíd, Bodeni tó) és virágcsendéleteket fest unom, világos színekben


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4349. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14349.htm

CÍMSZÓ: Schossberger

SZEMÉLYNÉV: Schossberger Klára

SZÓCIKK: Schossberger Klára , bárónő, festő, szül. Budapesten 1893. Első mestere Deák-Ébner Lajos volt, azután Fényes Adolfnál tanult. Kiállított az Ernst Múzeumban, a Műcsarnokban a szolnokiak csoportjában és 1927. a szolnoki művésztelep 25 éves jubiláris kiállításain. Arcképeket Anyja, Kállay Tamás , tájképeket Szolnoki fahíd, Bodeni tó és virágcsendéleteket fest unom, világos színekben

14349.ht

CÍMSZÓ Schossberge

SZEMÉLYNÉV Schossberge Klár

SZÓCIKK Schossberge Klár bárónő festő szül Budapeste 1893 Els mester Deák-Ébne Lajo volt azutá Fénye Adolfná tanult Kiállítot a Erns Múzeumban Műcsarnokba szolnokia csoportjába é 1927 szolnok művésztele 2 éve jubilári kiállításain Arcképeke Anyja Kálla Tamá tájképeke Szolnok fahíd Boden t é virágcsendéleteke fes unom világo színekbe

14349.h

CÍMSZ Schossberg

SZEMÉLYNÉ Schossberg Klá

SZÓCIK Schossberg Klá bárón fest szü Budapest 189 El meste Deák-Ébn Laj vol azut Fény Adolfn tanul Kiállíto Ern Múzeumba Műcsarnokb szolnoki csoportjáb 192 szolno művésztel év jubilár kiállításai Arcképek Anyj Káll Tam tájképek Szolno fahí Bode virágcsendéletek fe uno világ színekb

14349.

CÍMS Schossber

SZEMÉLYN Schossber Kl

SZÓCI Schossber Kl báró fes sz Budapes 18 E mest Deák-Éb La vo azu Fén Adolf tanu Kiállít Er Múzeumb Műcsarnok szolnok csoportjá 19 szoln művészte é jubilá kiállítása Arcképe Any Kál Ta tájképe Szoln fah Bod virágcsendélete f un vilá színek

14349

CÍM Schossbe

SZEMÉLY Schossbe K

SZÓC Schossbe K bár fe s Budape 1 mes Deák-É L v az Fé Adol tan Kiállí E Múzeum Műcsarno szolno csoportj 1 szol művészt jubil kiállítás Arckép An Ká T tájkép Szol fa Bo virágcsendélet u vil színe

1434

CÍ Schossb

SZEMÉL Schossb

SZÓ Schossb bá f Budap me Deák- a F Ado ta Kiáll Múzeu Műcsarn szoln csoport szo művész jubi kiállítá Arcké A K tájké Szo f B virágcsendéle vi szín