14350.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Brauch

SZÓCIKK: "Schönfeld Baruch, pedagógus, szül. Szenicén 1778. megh. Budapesten 1853 dec. 29. Prágában tanult és tanító volt Morvaországban, majd Magyarország több községében. Főkép héber verses köteteivel tűnt ki. Ily művei: Zárór Perachim (Wien 1814); Muszar Haszkél (Prága 1831), ez utóbbi héber nyelvű ethikatanulók számára; Salme Tóda (Hamburg 1840, ezt a munkáját a nagy német-zsidó politikusnak: Gabriel Riessernek ajánlotta)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4350. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14350.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Brauch

SZÓCIKK: Schönfeld Baruch, pedagógus, szül. Szenicén 1778. megh. Budapesten 1853 dec. 29. Prágában tanult és tanító volt Morvaországban, majd Magyarország több községében. Főkép héber verses köteteivel tűnt ki. Ily művei: Zárór Perachim Wien 1814 ; Muszar Haszkél Prága 1831 , ez utóbbi héber nyelvű ethikatanulók számára; Salme Tóda Hamburg 1840, ezt a munkáját a nagy német-zsidó politikusnak: Gabriel Riessernek ajánlotta .

14350.ht

CÍMSZÓ Schönfel

SZEMÉLYNÉV Schönfel Brauc

SZÓCIKK Schönfel Baruch pedagógus szül Szenicé 1778 megh Budapeste 185 dec 29 Prágába tanul é tanít vol Morvaországban maj Magyarorszá töb községében Főké hébe verse köteteive tűn ki Il művei Záró Perachi Wie 181 Musza Haszké Prág 183 e utóbb hébe nyelv ethikatanuló számára Salm Tód Hambur 1840 ez munkájá nag német-zsid politikusnak Gabrie Riesserne ajánlott

14350.h

CÍMSZ Schönfe

SZEMÉLYNÉ Schönfe Brau

SZÓCIK Schönfe Baruc pedagógu szü Szenic 177 meg Budapest 18 de 2 Prágáb tanu taní vo Morvaországba ma Magyarorsz tö községébe Fők héb vers köteteiv tű k I műve Zár Perach Wi 18 Musz Haszk Prá 18 utób héb nyel ethikatanul számár Sal Tó Hambu 184 e munkáj na német-zsi politikusna Gabri Riessern ajánlot

14350.

CÍMS Schönf

SZEMÉLYN Schönf Bra

SZÓCI Schönf Baru pedagóg sz Szeni 17 me Budapes 1 d Prágá tan tan v Morvaországb m Magyarors t községéb Fő hé ver kötetei t műv Zá Perac W 1 Mus Hasz Pr 1 utó hé nye ethikatanu számá Sa T Hamb 18 munká n német-zs politikusn Gabr Riesser ajánlo

14350

CÍM Schön

SZEMÉLY Schön Br

SZÓC Schön Bar pedagó s Szen 1 m Budape Prág ta ta Morvaország Magyaror községé F h ve kötete mű Z Pera Mu Has P ut h ny ethikatan szám S Ham 1 munk német-z politikus Gab Riesse ajánl

1435

CÍ Schö

SZEMÉL Schö B

SZÓ Schö Ba pedag Sze Budap Prá t t Morvaorszá Magyaro község v kötet m Per M Ha u n ethikata szá Ha mun német- politiku Ga Riess aján