14353.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Viktor

SZÓCIKK: Schönfeld Viktor, rabbi, szül. Esztergom vm.-ben. Gimnáziumi tanulmányait az esztergomi katolikus főgimnáziumban végezte, később a pozsonyi rabbiiskolában tanult. Egyetemi éveit a pesti és bécsi egyetemeken töltötte, u. o. szerzett doktorátust. Később Bécsben rabbivá választották. Innen Londonba került, ahol a Nord-End német nyelvű zsidó hitközség 1909. rabbijának választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4353. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14353.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld Viktor

SZÓCIKK: Schönfeld Viktor, rabbi, szül. Esztergom vm.-ben. Gimnáziumi tanulmányait az esztergomi katolikus főgimnáziumban végezte, később a pozsonyi rabbiiskolában tanult. Egyetemi éveit a pesti és bécsi egyetemeken töltötte, u. o. szerzett doktorátust. Később Bécsben rabbivá választották. Innen Londonba került, ahol a Nord-End német nyelvű zsidó hitközség 1909. rabbijának választotta.

14353.ht

CÍMSZÓ Schönfel

SZEMÉLYNÉV Schönfel Vikto

SZÓCIKK Schönfel Viktor rabbi szül Esztergo vm.-ben Gimnázium tanulmányai a esztergom katoliku főgimnáziumba végezte későb pozsony rabbiiskolába tanult Egyetem évei pest é bécs egyetemeke töltötte u o szerzet doktorátust Későb Bécsbe rabbiv választották Inne Londonb került aho Nord-En néme nyelv zsid hitközsé 1909 rabbijána választotta

14353.h

CÍMSZ Schönfe

SZEMÉLYNÉ Schönfe Vikt

SZÓCIK Schönfe Vikto rabb szü Eszterg vm.-be Gimnáziu tanulmánya esztergo katolik főgimnáziumb végezt késő pozson rabbiiskoláb tanul Egyete éve pes béc egyetemek töltött szerze doktorátus Késő Bécsb rabbi választottá Inn London kerül ah Nord-E ném nyel zsi hitközs 190 rabbiján választott

14353.

CÍMS Schönf

SZEMÉLYN Schönf Vik

SZÓCI Schönf Vikt rab sz Eszter vm.-b Gimnázi tanulmány eszterg katoli főgimnázium végez kés pozso rabbiiskolá tanu Egyet év pe bé egyeteme töltöt szerz doktorátu Kés Bécs rabb választott In Londo kerü a Nord- né nye zs hitköz 19 rabbijá választot

14353

CÍM Schön

SZEMÉLY Schön Vi

SZÓC Schön Vik ra s Eszte vm.- Gimnáz tanulmán eszter katol főgimnáziu vége ké pozs rabbiiskol tan Egye é p b egyetem töltö szer doktorát Ké Béc rab választot I Lond ker Nord n ny z hitkö 1 rabbij választo

1435

CÍ Schö

SZEMÉL Schö V

SZÓ Schö Vi r Eszt vm. Gimná tanulmá eszte kato főgimnázi vég k poz rabbiisko ta Egy egyete tölt sze doktorá K Bé ra választo Lon ke Nor n hitk rabbi választ