14354.htm

CÍMSZÓ: Schönwald

SZEMÉLYNÉV: Schönwald Károly

SZÓCIKK: Schönwald Károly, rabbi, szül. Domoszlón (Heves vm.) 1879 febr. 4., megh. 1921. 1893 - 1903-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1902-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903 óta tapolcai főrabbi, főműve : Juda ibn Tibon terminologiája (Budapest, 1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4354. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14354.htm

CÍMSZÓ: Schönwald

SZEMÉLYNÉV: Schönwald Károly

SZÓCIKK: Schönwald Károly, rabbi, szül. Domoszlón Heves vm. 1879 febr. 4., megh. 1921. 1893 - 1903-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1902-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903 óta tapolcai főrabbi, főműve : Juda ibn Tibon terminologiája Budapest, 1902 .

14354.ht

CÍMSZÓ Schönwal

SZEMÉLYNÉV Schönwal Károl

SZÓCIKK Schönwal Károly rabbi szül Domoszló Heve vm 187 febr 4. megh 1921 189 1903-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1902-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1904 pedi rabbivá 190 ót tapolca főrabbi főműv Jud ib Tibo terminologiáj Budapest 190

14354.h

CÍMSZ Schönwa

SZEMÉLYNÉ Schönwa Káro

SZÓCIK Schönwa Károl rabb szü Domoszl Hev v 18 feb 4 meg 192 18 1903- vo budapes Rabbikép növendék 1902-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 19 ó tapolc főrabb főmű Ju i Tib terminologiá Budapes 19

14354.

CÍMS Schönw

SZEMÉLYN Schönw Kár

SZÓCI Schönw Káro rab sz Domosz He 1 fe me 19 1 1903 v budape Rabbiké növendé 1902- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 tapol főrab főm J Ti terminologi Budape 1

14354

CÍM Schön

SZEMÉLY Schön Ká

SZÓC Schön Kár ra s Domos H f m 1 190 budap Rabbik növend 1902 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb tapo főra fő T terminolog Budap

1435

CÍ Schö

SZEMÉL Schö K

SZÓ Schö Ká r Domo 19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab tap főr f terminolo Buda