14356.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Ignác

SZÓCIKK: "Schreiber Ignác, rabbi, szül. Nagyváradon 1891 nov. 30., megh. 1922 dec. 6. 1908-1918-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten 1919. pedig rabbivá; ugyanakkor az óbudai hitközség főrabbijává választotta. Főműve : Pseudo Aristoteles de causis (Budapest 1916)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4356. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14356.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Ignác

SZÓCIKK: Schreiber Ignác, rabbi, szül. Nagyváradon 1891 nov. 30., megh. 1922 dec. 6. 1908-1918-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten 1919. pedig rabbivá; ugyanakkor az óbudai hitközség főrabbijává választotta. Főműve : Pseudo Aristoteles de causis Budapest 1916 .

14356.ht

CÍMSZÓ Schreibe

SZEMÉLYNÉV Schreibe Igná

SZÓCIKK Schreibe Ignác rabbi szül Nagyvárado 189 nov 30. megh 192 dec 6 1908-1918-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1916-ba avattá bölcsészdoktorr Budapeste 1919 pedi rabbivá ugyanakko a óbuda hitközsé főrabbijáv választotta Főműv Pseud Aristotele d causi Budapes 191

14356.h

CÍMSZ Schreib

SZEMÉLYNÉ Schreib Ign

SZÓCIK Schreib Igná rabb szü Nagyvárad 18 no 30 meg 19 de 1908-1918- vo budapes Rabbikép növendék 1916-b avatt bölcsészdoktor Budapest 191 ped rabbiv ugyanakk óbud hitközs főrabbijá választott Főmű Pseu Aristotel caus Budape 19

14356.

CÍMS Schrei

SZEMÉLYN Schrei Ig

SZÓCI Schrei Ign rab sz Nagyvára 1 n 3 me 1 d 1908-1918 v budape Rabbiké növendé 1916- avat bölcsészdokto Budapes 19 pe rabbi ugyanak óbu hitköz főrabbij választot Főm Pse Aristote cau Budap 1

14356

CÍM Schre

SZEMÉLY Schre I

SZÓC Schre Ig ra s Nagyvár m 1908-191 budap Rabbik növend 1916 ava bölcsészdokt Budape 1 p rabb ugyana ób hitkö főrabbi választo Fő Ps Aristot ca Buda

1435

CÍ Schr

SZEMÉL Schr

SZÓ Schr I r Nagyvá 1908-19 buda Rabbi növen 191 av bölcsészdok Budap rab ugyan ó hitk főrabb választ F P Aristo c Bud