14358.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Sámuel

SZÓCIKK: Schreiber Sámuel, szül. Berettyóújfaluban 1860. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után a megyei közigazgatás szolgálatába lépett és katonaügyi előadó volt. Magyarra fordította Meisel Farkas Alajos stettini főrabbi Homilien über die Sprüche der Vater c. öt kötetes munkáját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4358. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14358.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Sámuel

SZÓCIKK: Schreiber Sámuel, szül. Berettyóújfaluban 1860. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után a megyei közigazgatás szolgálatába lépett és katonaügyi előadó volt. Magyarra fordította Meisel Farkas Alajos stettini főrabbi Homilien über die Sprüche der Vater c. öt kötetes munkáját.

14358.ht

CÍMSZÓ Schreibe

SZEMÉLYNÉV Schreibe Sámue

SZÓCIKK Schreibe Sámuel szül Berettyóújfaluba 1860 Egyetem tanulmányaina elvégzés utá megye közigazgatá szolgálatáb lépet é katonaügy előad volt Magyarr fordított Meise Farka Alajo stettin főrabb Homilie übe di Sprüch de Vate c ö kötete munkáját

14358.h

CÍMSZ Schreib

SZEMÉLYNÉ Schreib Sámu

SZÓCIK Schreib Sámue szü Berettyóújfalub 186 Egyete tanulmányain elvégzé ut megy közigazgat szolgálatá lépe katonaüg előa vol Magyar fordítot Meis Fark Alaj stetti főrab Homili üb d Sprüc d Vat kötet munkájá

14358.

CÍMS Schrei

SZEMÉLYN Schrei Sám

SZÓCI Schrei Sámu sz Berettyóújfalu 18 Egyet tanulmányai elvégz u meg közigazga szolgálat lép katonaü elő vo Magya fordíto Mei Far Ala stett főra Homil ü Sprü Va köte munkáj

14358

CÍM Schre

SZEMÉLY Schre Sá

SZÓC Schre Sám s Berettyóújfal 1 Egye tanulmánya elvég me közigazg szolgála lé katona el v Magy fordít Me Fa Al stet főr Homi Spr V köt munká

1435

CÍ Schr

SZEMÉL Schr S

SZÓ Schr Sá Berettyóújfa Egy tanulmány elvé m közigaz szolgál l katon e Mag fordí M F A ste fő Hom Sp kö munk