14362.htm

CÍMSZÓ: Schulhof

SZEMÉLYNÉV: Schulhof Izsák

SZÓCIKK: Schulhof, 1. Izsák, rabbi, szül. Prágában, megh. u. o. 1733 jan. 19. Veje volt Kohen Efráim (1. o.) hírneves budai rabbinak 8 Buda ostromát 1683-86 közt átélte. Érdekes, részben verses, hébernyelvü feljegyzéseit, melyek kortörténeti adatokban bővelkednek, hű magyar fordításban közli Kohn Sámuel Héber kútforrások c. művében, azonkívül bőven megemlékezik róla Kauf-mann Dávid Die letzte Erstürmung Ofens (1895) c. nagy művében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4362. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14362.htm

CÍMSZÓ: Schulhof

SZEMÉLYNÉV: Schulhof Izsák

SZÓCIKK: Schulhof, 1. Izsák, rabbi, szül. Prágában, megh. u. o. 1733 jan. 19. Veje volt Kohen Efráim 1. o. hírneves budai rabbinak 8 Buda ostromát 1683-86 közt átélte. Érdekes, részben verses, hébernyelvü feljegyzéseit, melyek kortörténeti adatokban bővelkednek, hű magyar fordításban közli Kohn Sámuel Héber kútforrások c. művében, azonkívül bőven megemlékezik róla Kauf-mann Dávid Die letzte Erstürmung Ofens 1895 c. nagy művében.

14362.ht

CÍMSZÓ Schulho

SZEMÉLYNÉV Schulho Izsá

SZÓCIKK Schulhof 1 Izsák rabbi szül Prágában megh u o 173 jan 19 Vej vol Kohe Efrái 1 o hírneve buda rabbina Bud ostromá 1683-8 köz átélte Érdekes részbe verses hébernyelv feljegyzéseit melye kortörténet adatokba bővelkednek h magya fordításba közl Koh Sámue Hébe kútforráso c művében azonkívü bőve megemlékezi ról Kauf-man Dávi Di letzt Erstürmun Ofen 189 c nag művében

14362.h

CÍMSZ Schulh

SZEMÉLYNÉ Schulh Izs

SZÓCIK Schulho Izsá rabb szü Prágába meg 17 ja 1 Ve vo Koh Efrá hírnev bud rabbin Bu ostrom 1683- kö átélt Érdeke részb verse hébernyel feljegyzései mely kortörténe adatokb bővelkedne magy fordításb köz Ko Sámu Héb kútforrás művébe azonkív bőv megemlékez ró Kauf-ma Dáv D letz Erstürmu Ofe 18 na művébe

14362.

CÍMS Schul

SZEMÉLYN Schul Iz

SZÓCI Schulh Izs rab sz Prágáb me 1 j V v Ko Efr hírne bu rabbi B ostro 1683 k átél Érdek rész vers hébernye feljegyzése mel kortörtén adatok bővelkedn mag fordítás kö K Sám Hé kútforrá művéb azonkí bő megemléke r Kauf-m Dá let Erstürm Of 1 n művéb

14362

CÍM Schu

SZEMÉLY Schu I

SZÓC Schul Iz ra s Prágá m K Ef hírn b rabb ostr 168 áté Érde rés ver héberny feljegyzés me kortörté adato bővelked ma fordítá k Sá H kútforr művé azonk b megemlék Kauf- D le Erstür O művé

1436

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Schu I r Prág E hír rab ost 16 át Érd ré ve hébern feljegyzé m kortört adat bővelke m fordít S kútfor műv azon megemlé Kauf l Erstü műv