14365.htm

CÍMSZÓ: Schück

SZEMÉLYNÉV: Schück Dávid

SZÓCIKK: Schück Dávid, rabbi, szül. Bresován, megh. Tokajon 1889. Szófer Mózesnek volt tanítványa Pozsonyban és Benet Ezékielnek Nyitrán. Szécsényben 1852-67 közt működött, majd hét évig varannói rabbi volt és 1864-től haláláig a tokaji hitközség rabbiállását töltötte be. Halachikus értekezéseit halála után fia, S. Jakab nádudvari rabbi adta ki Imré Dóvid c. (Munkács 1890).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4365. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14365.htm

CÍMSZÓ: Schück

SZEMÉLYNÉV: Schück Dávid

SZÓCIKK: Schück Dávid, rabbi, szül. Bresován, megh. Tokajon 1889. Szófer Mózesnek volt tanítványa Pozsonyban és Benet Ezékielnek Nyitrán. Szécsényben 1852-67 közt működött, majd hét évig varannói rabbi volt és 1864-től haláláig a tokaji hitközség rabbiállását töltötte be. Halachikus értekezéseit halála után fia, S. Jakab nádudvari rabbi adta ki Imré Dóvid c. Munkács 1890 .

14365.ht

CÍMSZÓ Schüc

SZEMÉLYNÉV Schüc Dávi

SZÓCIKK Schüc Dávid rabbi szül Bresován megh Tokajo 1889 Szófe Mózesne vol tanítvány Pozsonyba é Bene Ezékielne Nyitrán Szécsénybe 1852-6 köz működött maj hé évi varannó rabb vol é 1864-tő halálái tokaj hitközsé rabbiállásá töltött be Halachiku értekezései halál utá fia S Jaka nádudvar rabb adt k Imr Dóvi c Munkác 189

14365.h

CÍMSZ Schü

SZEMÉLYNÉ Schü Dáv

SZÓCIK Schü Dávi rabb szü Bresová meg Tokaj 188 Szóf Mózesn vo tanítván Pozsonyb Ben Ezékieln Nyitrá Szécsényb 1852- kö működöt ma h év varann rab vo 1864-t halálá toka hitközs rabbiállás töltöt b Halachik értekezése halá ut fi Jak nádudva rab ad Im Dóv Munká 18

14365.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Dá

SZÓCI Sch Dáv rab sz Bresov me Toka 18 Szó Mózes v tanítvá Pozsony Be Ezékiel Nyitr Szécsény 1852 k működö m é varan ra v 1864- halál tok hitköz rabbiállá töltö Halachi értekezés hal u f Ja nádudv ra a I Dó Munk 1

14365

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc D

SZÓC Sc Dá ra s Breso m Tok 1 Sz Móze tanítv Pozson B Ezékie Nyit Szécsén 185 működ vara r 1864 halá to hitkö rabbiáll tölt Halach értekezé ha J nádud r D Mun

1436

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S D r Bres To S Móz tanít Pozso Ezéki Nyi Szécsé 18 műkö var 186 hal t hitk rabbiál töl Halac értekez h nádu Mu