14366.htm

CÍMSZÓ: Schück

SZEMÉLYNÉV: Schück Salamon

SZÓCIKK: Schück Salamon, szül. Brezován 1844., megh. Karcagon 1916 aug. 20. ósei már a XV. sz. óta híres rabbikat adtak a zsidóságnak. S. nagybátyjánál, az akkori szécsényi rabbinál, majd Balassagyarmaton tanult. 1868-tól kezdve Karcagon mű­ ködött mint kerületi főrabbi. Az istenliszteletet magas színvonalra emelte s mint hitszónok is, hírnevet szerzett. Több hitszónoklata magyar és német nyelven nyomtatásban is megjelent. A tiszaeszlári és a szentimrei vérvádak alkalmából Keresztények zsidókról c. 1892. röpiratot írt, melyet németre is lefordítottak. Másik röpirata: Tízparancsolat az antiszemitizmus ellen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4366. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14366.htm

CÍMSZÓ: Schück

SZEMÉLYNÉV: Schück Salamon

SZÓCIKK: Schück Salamon, szül. Brezován 1844., megh. Karcagon 1916 aug. 20. ósei már a XV. sz. óta híres rabbikat adtak a zsidóságnak. S. nagybátyjánál, az akkori szécsényi rabbinál, majd Balassagyarmaton tanult. 1868-tól kezdve Karcagon mű­ ködött mint kerületi főrabbi. Az istenliszteletet magas színvonalra emelte s mint hitszónok is, hírnevet szerzett. Több hitszónoklata magyar és német nyelven nyomtatásban is megjelent. A tiszaeszlári és a szentimrei vérvádak alkalmából Keresztények zsidókról c. 1892. röpiratot írt, melyet németre is lefordítottak. Másik röpirata: Tízparancsolat az antiszemitizmus ellen.

14366.ht

CÍMSZÓ Schüc

SZEMÉLYNÉV Schüc Salamo

SZÓCIKK Schüc Salamon szül Brezová 1844. megh Karcago 191 aug 20 óse má XV sz ót híre rabbika adta zsidóságnak S nagybátyjánál a akkor szécsény rabbinál maj Balassagyarmato tanult 1868-tó kezdv Karcago m ködöt min kerület főrabbi A istenlisztelete maga színvonalr emelt min hitszóno is hírneve szerzett Töb hitszónoklat magya é néme nyelve nyomtatásba i megjelent tiszaeszlár é szentimre vérváda alkalmábó Kereszténye zsidókró c 1892 röpirato írt melye németr i lefordítottak Mási röpirata Tízparancsola a antiszemitizmu ellen

14366.h

CÍMSZ Schü

SZEMÉLYNÉ Schü Salam

SZÓCIK Schü Salamo szü Brezov 1844 meg Karcag 19 au 2 ós m X s ó hír rabbik adt zsidóságna nagybátyjáná akko szécsén rabbiná ma Balassagyarmat tanul 1868-t kezd Karcag ködö mi kerüle főrabb istenlisztelet mag színvonal emel mi hitszón i hírnev szerzet Tö hitszónokla magy ném nyelv nyomtatásb megjelen tiszaeszlá szentimr vérvád alkalmáb Keresztény zsidókr 189 röpirat ír mely német lefordította Más röpirat Tízparancsol antiszemitizm elle

14366.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Sala

SZÓCI Sch Salam sz Brezo 184 me Karca 1 a ó hí rabbi ad zsidóságn nagybátyján akk szécsé rabbin m Balassagyarma tanu 1868- kez Karca köd m kerül főrab istenlisztele ma színvona eme m hitszó hírne szerze T hitszónokl mag né nyel nyomtatás megjele tiszaeszl szentim vérvá alkalmá Keresztén zsidók 18 röpira í mel néme lefordított Má röpira Tízparancso antiszemitiz ell

14366

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Sal

SZÓC Sc Sala s Brez 18 m Karc h rabb a zsidóság nagybátyjá ak szécs rabbi Balassagyarm tan 1868 ke Karc kö kerü főra istenlisztel m színvon em hitsz hírn szerz hitszónok ma n nye nyomtatá megjel tiszaesz szenti vérv alkalm Kereszté zsidó 1 röpir me ném lefordítot M röpir Tízparancs antiszemiti el

1436

CÍ S

SZEMÉL S Sa

SZÓ S Sal Bre 1 Kar rab zsidósá nagybátyj a széc rabb Balassagyar ta 186 k Kar k ker főr istenliszte színvo e hits hír szer hitszóno m ny nyomtat megje tiszaes szent vér alkal Kereszt zsid röpi m né lefordíto röpi Tízparanc antiszemit e