14367.htm

CÍMSZÓ: Schütz

SZEMÉLYNÉV: Schütz Henrik

SZÓCIKK: Schütz 1. Henrik, ügyvéd. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és u. o. avatták doktorrá. 1905 óta az aradi ügyvédi kamara titkára, 1921. a hitközség elnökévé választották, amely állást jelenleg is betölti. Jelentős szerepet játszik a zsidó hitközség kulturális mozgalmaiban és az Erdély-Bánáti Országos Zsidó Iroda társelnöke. A magyar uralom alatt tagja volt a városi törvényhatósági bizottságnak, majd a román impérium alatt a városi tanácsnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4367. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14367.htm

CÍMSZÓ: Schütz

SZEMÉLYNÉV: Schütz Henrik

SZÓCIKK: Schütz 1. Henrik, ügyvéd. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és u. o. avatták doktorrá. 1905 óta az aradi ügyvédi kamara titkára, 1921. a hitközség elnökévé választották, amely állást jelenleg is betölti. Jelentős szerepet játszik a zsidó hitközség kulturális mozgalmaiban és az Erdély-Bánáti Országos Zsidó Iroda társelnöke. A magyar uralom alatt tagja volt a városi törvényhatósági bizottságnak, majd a román impérium alatt a városi tanácsnak.

14367.ht

CÍMSZÓ Schüt

SZEMÉLYNÉV Schüt Henri

SZÓCIKK Schüt 1 Henrik ügyvéd Jog tanulmányai budapest egyeteme végezt é u o avattá doktorrá 190 ót a arad ügyvéd kamar titkára 1921 hitközsé elnökév választották amel állás jelenle i betölti Jelentő szerepe játszi zsid hitközsé kulturáli mozgalmaiba é a Erdély-Bánát Országo Zsid Irod társelnöke magya uralo alat tagj vol város törvényhatóság bizottságnak maj romá impériu alat város tanácsnak

14367.h

CÍMSZ Schü

SZEMÉLYNÉ Schü Henr

SZÓCIK Schü Henri ügyvé Jo tanulmánya budapes egyetem végez avatt doktorr 19 ó ara ügyvé kama titkár 192 hitközs elnöké választottá ame állá jelenl betölt Jelent szerep játsz zsi hitközs kulturál mozgalmaib Erdély-Báná Ország Zsi Iro társelnök magy ural ala tag vo váro törvényhatósá bizottságna ma rom impéri ala váro tanácsna

14367.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Hen

SZÓCI Sch Henr ügyv J tanulmány budape egyete vége avat doktor 1 ar ügyv kam titká 19 hitköz elnök választott am áll jelen betöl Jelen szere játs zs hitköz kulturá mozgalmai Erdély-Bán Orszá Zs Ir társelnö mag ura al ta v vár törvényhatós bizottságn m ro impér al vár tanácsn

14367

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc He

SZÓC Sc Hen ügy tanulmán budap egyet vég ava dokto a ügy ka titk 1 hitkö elnö választot a ál jele betö Jele szer ját z hitkö kultur mozgalma Erdély-Bá Orsz Z I társeln ma ur a t vá törvényható bizottság r impé a vá tanács

1436

CÍ S

SZEMÉL S H

SZÓ S He üg tanulmá buda egye vé av dokt üg k tit hitk eln választo á jel bet Jel sze já hitk kultu mozgalm Erdély-B Ors társel m u v törvényhat bizottsá imp v tanác