14372.htm

CÍMSZÓ: Schwalb

SZEMÉLYNÉV: Schwalb Miklós

SZÓCIKK: Schwalb Miklós, zongora művész, szül. Budapesten 1903 febr. 20 Kovács Sándor és Dohnányi Ernő voltak a tanárai. Egyike a legtehetségesebb fiatal zongoraművészeknek, aki európai és amerikai turnéján jelentékeny sikereket aratott,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4372. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14372.htm

CÍMSZÓ: Schwalb

SZEMÉLYNÉV: Schwalb Miklós

SZÓCIKK: Schwalb Miklós, zongora művész, szül. Budapesten 1903 febr. 20 Kovács Sándor és Dohnányi Ernő voltak a tanárai. Egyike a legtehetségesebb fiatal zongoraművészeknek, aki európai és amerikai turnéján jelentékeny sikereket aratott,

14372.ht

CÍMSZÓ Schwal

SZEMÉLYNÉV Schwal Mikló

SZÓCIKK Schwal Miklós zongor művész szül Budapeste 190 febr 2 Kovác Sándo é Dohnány Ern volta tanárai Egyik legtehetségeseb fiata zongoraművészeknek ak európa é amerika turnéjá jelentéken sikereke aratott

14372.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Mikl

SZÓCIK Schwa Mikló zongo művés szü Budapest 19 feb Ková Sánd Dohnán Er volt tanára Egyi legtehetségese fiat zongoraművészekne a európ amerik turnéj jelentéke sikerek aratot

14372.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Mik

SZÓCI Schw Mikl zong művé sz Budapes 1 fe Kov Sán Dohná E vol tanár Egy legtehetséges fia zongoraművészekn euró ameri turné jelenték sikere arato

14372

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Mi

SZÓC Sch Mik zon műv s Budape f Ko Sá Dohn vo taná Eg legtehetsége fi zongoraművészek eur amer turn jelenté siker arat

1437

CÍ Sc

SZEMÉL Sc M

SZÓ Sc Mi zo mű Budap K S Doh v tan E legtehetség f zongoraművésze eu ame tur jelent sike ara