14373.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Ábrahám

SZÓCIKK: Schwartz, l. Ábrahám Juda Léb Hakohén, rabbi, szül. Mádon 1824. 14 éves korában Szofer Mózes pozsonyi rabbi jesiváján tanult, innen a verbói jesivába került. 186l-ben beregszászi, majd 1881. mádi rabbi lett s itt működött 1883. bekövetkezett haláláig. Hátrahagyott müvei közül eddig Kol Árje c. responsumgyüjtemény jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4373. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14373.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Ábrahám

SZÓCIKK: Schwartz, l. Ábrahám Juda Léb Hakohén, rabbi, szül. Mádon 1824. 14 éves korában Szofer Mózes pozsonyi rabbi jesiváján tanult, innen a verbói jesivába került. 186l-ben beregszászi, majd 1881. mádi rabbi lett s itt működött 1883. bekövetkezett haláláig. Hátrahagyott müvei közül eddig Kol Árje c. responsumgyüjtemény jelent meg.

14373.ht

CÍMSZÓ Schwart

SZEMÉLYNÉV Schwart Ábrahá

SZÓCIKK Schwartz l Ábrahá Jud Lé Hakohén rabbi szül Mádo 1824 1 éve korába Szofe Móze pozsony rabb jesivájá tanult inne verbó jesiváb került 186l-be beregszászi maj 1881 mád rabb let it működöt 1883 bekövetkezet haláláig Hátrahagyot müve közü eddi Ko Árj c responsumgyüjtemén jelen meg

14373.h

CÍMSZ Schwar

SZEMÉLYNÉ Schwar Ábrah

SZÓCIK Schwart Ábrah Ju L Hakohé rabb szü Mád 182 év koráb Szof Móz pozson rab jesiváj tanul inn verb jesivá kerül 186l-b beregszász ma 188 má rab le i működö 188 bekövetkeze halálái Hátrahagyo müv köz edd K Ár responsumgyüjtemé jele me

14373.

CÍMS Schwa

SZEMÉLYN Schwa Ábra

SZÓCI Schwar Ábra J Hakoh rab sz Má 18 é korá Szo Mó pozso ra jesivá tanu in ver jesiv kerü 186l- beregszás m 18 m ra l működ 18 bekövetkez halálá Hátrahagy mü kö ed Á responsumgyüjtem jel m

14373

CÍM Schw

SZEMÉLY Schw Ábr

SZÓC Schwa Ábr Hako ra s M 1 kor Sz M pozs r jesiv tan i ve jesi ker 186l beregszá 1 r műkö 1 bekövetke halál Hátrahag m k e responsumgyüjte je

1437

CÍ Sch

SZEMÉL Sch Áb

SZÓ Schw Áb Hak r ko S poz jesi ta v jes ke 186 beregsz műk bekövetk halá Hátraha responsumgyüjt j