14374.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Antal

SZÓCIKK: Schwartz Antal:, szül. Debrecenben 1849., megh. Nagyváradon 1919. S. nagy szerepet játszotta bihari politikában. A munkapárt megalakulásakor Tisza István őt bízta meg a biharmegyei zsidóság megszervezésével. Sokat tett a nagyváradi Szent- egyletért, amelynek elöljárója volt. Tagja volt a nagyváradi törvényhatósági bizottságnak és Nagyvárad zsidó intézményeiben jelentős szerepet játszott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4374. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14374.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Antal

SZÓCIKK: Schwartz Antal:, szül. Debrecenben 1849., megh. Nagyváradon 1919. S. nagy szerepet játszotta bihari politikában. A munkapárt megalakulásakor Tisza István őt bízta meg a biharmegyei zsidóság megszervezésével. Sokat tett a nagyváradi Szent- egyletért, amelynek elöljárója volt. Tagja volt a nagyváradi törvényhatósági bizottságnak és Nagyvárad zsidó intézményeiben jelentős szerepet játszott.

14374.ht

CÍMSZÓ Schwart

SZEMÉLYNÉV Schwart Anta

SZÓCIKK Schwart Antal: szül Debrecenbe 1849. megh Nagyvárado 1919 S nag szerepe játszott bihar politikában munkapár megalakulásako Tisz Istvá ő bízt me biharmegye zsidósá megszervezésével Soka tet nagyvárad Szent egyletért amelyne elöljárój volt Tagj vol nagyvárad törvényhatóság bizottságna é Nagyvára zsid intézményeibe jelentő szerepe játszott

14374.h

CÍMSZ Schwar

SZEMÉLYNÉ Schwar Ant

SZÓCIK Schwar Antal szü Debrecenb 1849 meg Nagyvárad 191 na szerep játszot biha politikába munkapá megalakulásak Tis Istv bíz m biharmegy zsidós megszervezéséve Sok te nagyvára Szen egyletér amelyn elöljáró vol Tag vo nagyvára törvényhatósá bizottságn Nagyvár zsi intézményeib jelent szerep játszot

14374.

CÍMS Schwa

SZEMÉLYN Schwa An

SZÓCI Schwa Anta sz Debrecen 184 me Nagyvára 19 n szere játszo bih politikáb munkap megalakulása Ti Ist bí biharmeg zsidó megszervezésév So t nagyvár Sze egyleté amely elöljár vo Ta v nagyvár törvényhatós bizottság Nagyvá zs intézményei jelen szere játszo

14374

CÍM Schw

SZEMÉLY Schw A

SZÓC Schw Ant s Debrece 18 m Nagyvár 1 szer játsz bi politiká munka megalakulás T Is b biharme zsid megszervezésé S nagyvá Sz egylet amel elöljá v T nagyvá törvényható bizottsá Nagyv z intézménye jele szer játsz

1437

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch An Debrec 1 Nagyvá sze játs b politik munk megalakulá I biharm zsi megszervezés nagyv S egyle ame elölj nagyv törvényhat bizotts Nagy intézmény jel sze játs