14375.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Ignác

SZÓCIKK: Schwartz Ignác, orvos, szakíró, szül. Nyitrán 1867. Az orvostudomány történetével foglalkozott. Munkatársa volt a Revue international de bibliographie inedicale-nak (Paris), az Egyet. Phil. Közlönynek, a Természettudományi Közlönynek és sok más folyóiratnak. Önálló művei: Die Geschichte der Medizinin Ungarn( Budapest 1890), Die medizmischen Handvchriften der könig- lichen Universitatsbibliothek in Würzburg (Würzburg 1907).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4375. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14375.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz Ignác

SZÓCIKK: Schwartz Ignác, orvos, szakíró, szül. Nyitrán 1867. Az orvostudomány történetével foglalkozott. Munkatársa volt a Revue international de bibliographie inedicale-nak Paris , az Egyet. Phil. Közlönynek, a Természettudományi Közlönynek és sok más folyóiratnak. Önálló művei: Die Geschichte der Medizinin Ungarn Budapest 1890 , Die medizmischen Handvchriften der könig- lichen Universitatsbibliothek in Würzburg Würzburg 1907 .

14375.ht

CÍMSZÓ Schwart

SZEMÉLYNÉV Schwart Igná

SZÓCIKK Schwart Ignác orvos szakíró szül Nyitrá 1867 A orvostudomán történetéve foglalkozott Munkatárs vol Revu internationa d bibliographi inedicale-na Pari a Egyet Phil Közlönynek Természettudomány Közlönyne é so má folyóiratnak Önáll művei Di Geschicht de Medizini Ungar Budapes 189 Di medizmische Handvchrifte de könig liche Universitatsbibliothe i Würzbur Würzbur 190

14375.h

CÍMSZ Schwar

SZEMÉLYNÉ Schwar Ign

SZÓCIK Schwar Igná orvo szakír szü Nyitr 186 orvostudomá történetév foglalkozot Munkatár vo Rev internation bibliograph inedicale-n Par Egye Phi Közlönyne Természettudomán Közlönyn s m folyóiratna Önál műve D Geschich d Medizin Unga Budape 18 D medizmisch Handvchrift d köni lich Universitatsbiblioth Würzbu Würzbu 19

14375.

CÍMS Schwa

SZEMÉLYN Schwa Ig

SZÓCI Schwa Ign orv szakí sz Nyit 18 orvostudom történeté foglalkozo Munkatá v Re internatio bibliograp inedicale- Pa Egy Ph Közlönyn Természettudomá Közlöny folyóiratn Öná műv Geschic Medizi Ung Budap 1 medizmisc Handvchrif kön lic Universitatsbibliot Würzb Würzb 1

14375

CÍM Schw

SZEMÉLY Schw I

SZÓC Schw Ig or szak s Nyi 1 orvostudo történet foglalkoz Munkat R internati bibliogra inedicale P Eg P Közlöny Természettudom Közlön folyóirat Ön mű Geschi Mediz Un Buda medizmis Handvchri kö li Universitatsbiblio Würz Würz

1437

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch I o sza Ny orvostud történe foglalko Munka internat bibliogr inedical E Közlön Természettudo Közlö folyóira Ö m Gesch Medi U Bud medizmi Handvchr k l Universitatsbibli Wür Wür