14379.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ármin

SZÓCIKK: Schwarz Ármin, hírlapíró és műfordító, szül. Keszthelyen 1845., megh. Budapesten 1922. Tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett és budapesti német napilapok szerkesztőségében dolgozott. Évtizedekig a Pester Lloyd parlamenti tudósítója volt. Sok magyar és francia regényt fordított németre, a többi közt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Eötvös József báró munkáit is. Zola Emil összes munkáinak első teljes német kiadása szintén tőle való.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4379. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14379.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ármin

SZÓCIKK: Schwarz Ármin, hírlapíró és műfordító, szül. Keszthelyen 1845., megh. Budapesten 1922. Tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett és budapesti német napilapok szerkesztőségében dolgozott. Évtizedekig a Pester Lloyd parlamenti tudósítója volt. Sok magyar és francia regényt fordított németre, a többi közt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Eötvös József báró munkáit is. Zola Emil összes munkáinak első teljes német kiadása szintén tőle való.

14379.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Ármi

SZÓCIKK Schwar Ármin hírlapír é műfordító szül Keszthelye 1845. megh Budapeste 1922 Tanulmányaina befejezés utá hírlapír let é budapest néme napilapo szerkesztőségébe dolgozott Évtizedeki Peste Lloy parlament tudósítój volt So magya é franci regény fordítot németre több köz Jóka Mór Mikszát Kálmá é Eötvö Józse bár munkái is Zol Emi össze munkáina els telje néme kiadás szinté től való

14379.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Árm

SZÓCIK Schwa Ármi hírlapí műfordít szü Keszthely 1845 meg Budapest 192 Tanulmányain befejezé ut hírlapí le budapes ném napilap szerkesztőségéb dolgozot Évtizedek Pest Llo parlamen tudósító vol S magy franc regén fordíto németr töb kö Jók Mó Mikszá Kálm Eötv Józs bá munká i Zo Em össz munkáin el telj ném kiadá szint tő val

14379.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Ár

SZÓCI Schw Árm hírlap műfordí sz Keszthel 184 me Budapes 19 Tanulmányai befejez u hírlap l budape né napila szerkesztőségé dolgozo Évtizede Pes Ll parlame tudósít vo mag fran regé fordít német tö k Jó M Miksz Kál Eöt Józ b munk Z E öss munkái e tel né kiad szin t va

14379

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Á

SZÓC Sch Ár hírla műford s Keszthe 18 m Budape 1 Tanulmánya befeje hírla budap n napil szerkesztőség dolgoz Évtized Pe L parlam tudósí v ma fra reg fordí néme t J Miks Ká Eö Jó mun ös munká te n kia szi v

1437

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc Á hírl műfor Keszth 1 Budap Tanulmány befej hírl buda napi szerkesztősé dolgo Évtize P parla tudós m fr re ford ném Mik K E J mu ö munk t ki sz