14380.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Artur

SZÓCIKK: Schwarz Artúr, orvostanár, Szászy-S. Gusztáv* egyetemi jogtanár (1. o.) testvére, szül. Budapesten 1851 júl. l.,megh. u. o. 1917. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. Előbb Korányi tanár asszisztense, majd a Poliklinika ideggyógyászati főorvosa volt.1889 óta egyetemi magántanár, azután rk. tanárrá és az Orsz. Közegészségügyi tanács tagjává nevezték ki. Magyar és külföldi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4380. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14380.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Artur

SZÓCIKK: Schwarz Artúr, orvostanár, Szászy-S. Gusztáv* egyetemi jogtanár 1. o. testvére, szül. Budapesten 1851 júl. l.,megh. u. o. 1917. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. Előbb Korányi tanár asszisztense, majd a Poliklinika ideggyógyászati főorvosa volt.1889 óta egyetemi magántanár, azután rk. tanárrá és az Orsz. Közegészségügyi tanács tagjává nevezték ki. Magyar és külföldi.

14380.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Artu

SZÓCIKK Schwar Artúr orvostanár Szászy-S Gusztáv egyetem jogtaná 1 o testvére szül Budapeste 185 júl l.,megh u o 1917 budapest é bécs egyetemeke tanult Előb Korány taná asszisztense maj Poliklinik ideggyógyászat főorvos volt.188 ót egyetem magántanár azutá rk tanárr é a Orsz Közegészségügy tanác tagjáv nevezté ki Magya é külföldi

14380.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Art

SZÓCIK Schwa Artú orvostaná Szászy- Gusztá egyete jogtan testvér szü Budapest 18 jú l.,meg 191 budapes béc egyetemek tanul Elő Korán tan asszisztens ma Poliklini ideggyógyásza főorvo volt.18 ó egyete magántaná azut r tanár Ors Közegészségüg taná tagjá nevezt k Magy külföld

14380.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Ar

SZÓCI Schw Art orvostan Szászy Guszt egyet jogta testvé sz Budapes 1 j l.,me 19 budape bé egyeteme tanu El Korá ta assziszten m Poliklin ideggyógyász főorv volt.1 egyet magántan azu taná Or Közegészségü tan tagj nevez Mag külföl

14380

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch A

SZÓC Sch Ar orvosta Szász Gusz egye jogt testv s Budape l.,m 1 budap b egyetem tan E Kor t assziszte Polikli ideggyógyás főor volt. egye magánta az tan O Közegészség ta tag neve Ma külfö

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc A orvost Szás Gus egy jog test Budap l., buda egyete ta Ko assziszt Polikl ideggyógyá főo volt egy magánt a ta Közegészsé t ta nev M külf