14382.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Benjámin

SZÓCIKK: Schwarz Benjámin, rabbi, szül. Brottományon (Bihar vm.) 1880 okt. 26. 1898-1908-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. Tizenöt évig a Pesti Izr. Hitközség vallás tanára volt, 1926. megválasztották a VII. kerületi templomkörzet rabbijává. Műve: Juszuf al-Baszir al-Kitab al-Muchtáwi XV. fej. (Budapest 1908).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4382. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14382.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Benjámin

SZÓCIKK: Schwarz Benjámin, rabbi, szül. Brottományon Bihar vm. 1880 okt. 26. 1898-1908-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. Tizenöt évig a Pesti Izr. Hitközség vallás tanára volt, 1926. megválasztották a VII. kerületi templomkörzet rabbijává. Műve: Juszuf al-Baszir al-Kitab al-Muchtáwi XV. fej. Budapest 1908 .

14382.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Benjámi

SZÓCIKK Schwar Benjámin rabbi szül Brottományo Biha vm 188 okt 26 1898-1908-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1908-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1909 pedi rabbivá Tizenö évi Pest Izr Hitközsé vallá tanár volt 1926 megválasztottá VII kerület templomkörze rabbijává Műve Juszu al-Baszi al-Kita al-Muchtáw XV fej Budapes 190

14382.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Benjám

SZÓCIK Schwa Benjámi rabb szü Brottomány Bih v 18 ok 2 1898-1908- vo budapes Rabbikép növendék 1908-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Tizen év Pes Iz Hitközs vall taná vol 192 megválasztott VI kerüle templomkörz rabbijáv Műv Jusz al-Basz al-Kit al-Muchtá X fe Budape 19

14382.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Benjá

SZÓCI Schw Benjám rab sz Brottomán Bi 1 o 1898-1908 v budape Rabbiké növendé 1908- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Tize é Pe I Hitköz val tan vo 19 megválasztot V kerül templomkör rabbijá Mű Jus al-Bas al-Ki al-Mucht f Budap 1

14382

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Benj

SZÓC Sch Benjá ra s Brottomá B 1898-190 budap Rabbik növend 1908 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Tiz P Hitkö va ta v 1 megválaszto kerü templomkö rabbij M Ju al-Ba al-K al-Much Buda

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc Ben

SZÓ Sc Benj r Brottom 1898-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab Ti Hitk v t megválaszt ker templomk rabbi J al-B al- al-Muc Bud