14383.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Bertalan

SZÓCIKK: "Schwarz Bertalan*, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1886 febr. 17. Fia S. Artúr (1. o.) budapesti egyetemi orvostanárnak. Az egyetem jogi fakultását elvégezve, Lipcsébe ment, ahol 1912. magántanár, majd 1920. rk. tanár lett. Később Baselben lett a római jog nyilv. r. tanára. Munkái: A római birtokjog alapjai (1906); Hypothek u. Hypallagma (1911); Causalis ügylet és tulajdon átruházás a görög papyrusok jogában (1912); Die öffentliche u. priváté Urkunde im römi- schen Egypten. Studien z. hellenistischen Privatrecht (1920)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4383. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14383.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Bertalan

SZÓCIKK: Schwarz Bertalan*, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1886 febr. 17. Fia S. Artúr 1. o. budapesti egyetemi orvostanárnak. Az egyetem jogi fakultását elvégezve, Lipcsébe ment, ahol 1912. magántanár, majd 1920. rk. tanár lett. Később Baselben lett a római jog nyilv. r. tanára. Munkái: A római birtokjog alapjai 1906 ; Hypothek u. Hypallagma 1911 ; Causalis ügylet és tulajdon átruházás a görög papyrusok jogában 1912 ; Die öffentliche u. priváté Urkunde im römi- schen Egypten. Studien z. hellenistischen Privatrecht 1920

14383.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Bertala

SZÓCIKK Schwar Bertalan* egyetem tanár szül Budapeste 188 febr 17 Fi S Artú 1 o budapest egyetem orvostanárnak A egyete jog fakultásá elvégezve Lipcséb ment aho 1912 magántanár maj 1920 rk taná lett Későb Baselbe let róma jo nyilv r tanára Munkái róma birtokjo alapja 190 Hypothe u Hypallagm 191 Causali ügyle é tulajdo átruházá görö papyruso jogába 191 Di öffentlich u privát Urkund i römi sche Egypten Studie z hellenistische Privatrech 192

14383.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Bertal

SZÓCIK Schwa Bertalan egyete taná szü Budapest 18 feb 1 F Art budapes egyete orvostanárna egyet jo fakultás elvégezv Lipcsé men ah 191 magántaná ma 192 r tan let Késő Baselb le róm j nyil tanár Munká róm birtokj alapj 19 Hypoth Hypallag 19 Causal ügyl tulajd átruház gör papyrus jogáb 19 D öffentlic privá Urkun röm sch Egypte Studi hellenistisch Privatrec 19

14383.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Berta

SZÓCI Schw Bertala egyet tan sz Budapes 1 fe Ar budape egyet orvostanárn egye j fakultá elvégez Lipcs me a 19 magántan m 19 ta le Kés Basel l ró nyi taná Munk ró birtok alap 1 Hypot Hypalla 1 Causa ügy tulaj átruhá gö papyru jogá 1 öffentli priv Urku rö sc Egypt Stud hellenistisc Privatre 1

14383

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Bert

SZÓC Sch Bertal egye ta s Budape f A budap egye orvostanár egy fakult elvége Lipc m 1 magánta 1 t l Ké Base r ny tan Mun r birto ala Hypo Hypall Caus üg tula átruh g papyr jog öffentl pri Urk r s Egyp Stu hellenistis Privatr

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc Ber

SZÓ Sc Berta egy t Budap buda egy orvostaná eg fakul elvég Lip magánt K Bas n ta Mu birt al Hyp Hypal Cau ü tul átru papy jo öffent pr Ur Egy St hellenisti Privat