14384.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ede

SZÓCIKK: "Schwarz Ede, orvos és antropológus, szül. Miskolcon 1831 szept. 13., megh. Bécsben 1862 szept. 22. Pesten tanult a piaristáknál, majd részt vett a szabadságharcban mint honvéd és Szent Tamásnál kitüntette magát. Bécsben 1856. doktori oklevelet szerzett és kórházi orvos lett. A Novara-expedició orvosa volt s megírta az expedíció orvosi és antropológiai részét. Művei: Über Kör-permessnngen zur Diagnostik der Menschenrassen (1859, angolul is u. a.); Reise der österreichischen Fregatté Novara um die Erde in d. J. 1857-59 (1861); System of Anthropological invertigations (1862); Die Nahrungsmütel der Tahiter; Chinesische Arzte u. Medikamente 1859. A bécsi zsidó temetőben helyezték nyugalomra s emlékmüvét Hieser szobrász-tanárral készíttették el."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4384. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14384.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ede

SZÓCIKK: Schwarz Ede, orvos és antropológus, szül. Miskolcon 1831 szept. 13., megh. Bécsben 1862 szept. 22. Pesten tanult a piaristáknál, majd részt vett a szabadságharcban mint honvéd és Szent Tamásnál kitüntette magát. Bécsben 1856. doktori oklevelet szerzett és kórházi orvos lett. A Novara-expedició orvosa volt s megírta az expedíció orvosi és antropológiai részét. Művei: Über Kör-permessnngen zur Diagnostik der Menschenrassen 1859, angolul is u. a. ; Reise der österreichischen Fregatté Novara um die Erde in d. J. 1857-59 1861 ; System of Anthropological invertigations 1862 ; Die Nahrungsmütel der Tahiter; Chinesische Arzte u. Medikamente 1859. A bécsi zsidó temetőben helyezték nyugalomra s emlékmüvét Hieser szobrász-tanárral készíttették el.

14384.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Ed

SZÓCIKK Schwar Ede orvo é antropológus szül Miskolco 183 szept 13. megh Bécsbe 186 szept 22 Peste tanul piaristáknál maj rész vet szabadságharcba min honvé é Szen Tamásná kitüntett magát Bécsbe 1856 doktor oklevele szerzet é kórház orvo lett Novara-expedici orvos vol megírt a expedíci orvos é antropológia részét Művei Übe Kör-permessnnge zu Diagnosti de Menschenrasse 1859 angolu i u a Reis de österreichische Fregatt Novar u di Erd i d J 1857-5 186 Syste o Anthropologica invertigation 186 Di Nahrungsmüte de Tahiter Chinesisch Arzt u Medikament 1859 bécs zsid temetőbe helyezté nyugalomr emlékmüvé Hiese szobrász-tanárra készíttetté el

14384.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa E

SZÓCIK Schwa Ed orv antropológu szü Miskolc 18 szep 13 meg Bécsb 18 szep 2 Pest tanu piaristákná ma rés ve szabadságharcb mi honv Sze Tamásn kitüntet magá Bécsb 185 dokto oklevel szerze kórhá orv let Novara-expedic orvo vo megír expedíc orvo antropológi részé Műve Üb Kör-permessnng z Diagnost d Menschenrass 185 angol Rei d österreichisch Fregat Nova d Er 1857- 18 Syst Anthropologic invertigatio 18 D Nahrungsmüt d Tahite Chinesisc Arz Medikamen 185 béc zsi temetőb helyezt nyugalom emlékmüv Hies szobrász-tanárr készíttett e

14384.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw

SZÓCI Schw E or antropológ sz Miskol 1 sze 1 me Bécs 1 sze Pes tan piaristákn m ré v szabadságharc m hon Sz Tamás kitünte mag Bécs 18 dokt okleve szerz kórh or le Novara-expedi orv v megí expedí orv antropológ rész Műv Ü Kör-permessnn Diagnos Menschenras 18 ango Re österreichisc Frega Nov E 1857 1 Sys Anthropologi invertigati 1 Nahrungsmü Tahit Chinesis Ar Medikame 18 bé zs temető helyez nyugalo emlékmü Hie szobrász-tanár készíttet

14384

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch

SZÓC Sch o antropoló s Misko sz m Béc sz Pe ta piaristák r szabadsághar ho S Tamá kitünt ma Béc 1 dok oklev szer kór o l Novara-exped or meg exped or antropoló rés Mű Kör-permessn Diagno Menschenra 1 ang R österreichis Freg No 185 Sy Anthropolog invertigat Nahrungsm Tahi Chinesi A Medikam 1 b z temet helye nyugal emlékm Hi szobrász-taná készítte

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc antropol Misk s Bé s P t piaristá szabadságha h Tam kitün m Bé do okle sze kó Novara-expe o me expe o antropol ré M Kör-permess Diagn Menschenr an österreichi Fre N 18 S Anthropolo invertiga Nahrungs Tah Chines Medika teme hely nyuga emlék H szobrász-tan készítt