14386.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ignác

SZÓCIKK: Schwarz Ignác, antikvárius és bibliográfus, szül. Nyitrán 1865., megh, Bécsben 1926. Előbb a bécsi Gilhofer és Ranschburg könyvkereskedésében dolgozott, majd önálló könyv-és grafikai antikvár üzlete volt Bécsben. A régi könyvek szaktudósa volt, bibliográfiai munkákat is irt. Legismertebb könyve : Die Geschichte der Juden in Wien


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4386. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14386.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Ignác

SZÓCIKK: Schwarz Ignác, antikvárius és bibliográfus, szül. Nyitrán 1865., megh, Bécsben 1926. Előbb a bécsi Gilhofer és Ranschburg könyvkereskedésében dolgozott, majd önálló könyv-és grafikai antikvár üzlete volt Bécsben. A régi könyvek szaktudósa volt, bibliográfiai munkákat is irt. Legismertebb könyve : Die Geschichte der Juden in Wien

14386.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Igná

SZÓCIKK Schwar Ignác antikváriu é bibliográfus szül Nyitrá 1865. megh Bécsbe 1926 Előb bécs Gilhofe é Ranschbur könyvkereskedésébe dolgozott maj önáll könyv-é grafika antikvá üzlet vol Bécsben rég könyve szaktudós volt bibliográfia munkáka i irt Legismerteb könyv Di Geschicht de Jude i Wie

14386.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Ign

SZÓCIK Schwa Igná antikvári bibliográfu szü Nyitr 1865 meg Bécsb 192 Elő béc Gilhof Ranschbu könyvkereskedéséb dolgozot ma önál könyv- grafik antikv üzle vo Bécsbe ré könyv szaktudó vol bibliográfi munkák ir Legismerte köny D Geschich d Jud Wi

14386.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Ig

SZÓCI Schw Ign antikvár bibliográf sz Nyit 186 me Bécs 19 El bé Gilho Ranschb könyvkereskedésé dolgozo m öná könyv grafi antik üzl v Bécsb r köny szaktud vo bibliográf munká i Legismert kön Geschic Ju W

14386

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch I

SZÓC Sch Ig antikvá bibliográ s Nyi 18 m Béc 1 E b Gilh Ransch könyvkereskedés dolgoz ön köny graf anti üz Bécs kön szaktu v bibliográ munk Legismer kö Geschi J

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc I antikv bibliogr Ny 1 Bé Gil Ransc könyvkereskedé dolgo ö kön gra ant ü Béc kö szakt bibliogr mun Legisme k Gesch