14387.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Jakab

SZÓCIKK: Schwarz Jakab, rabbi, szül. Nagyváradon 1884 febr. 7.1910-igvolta budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Buda pesten, 1911. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izr. Hitközség vallástanára. Könyve: Pseudo-Balchi kitáb al-Bad' val Tarich c. müvének zsidó vonatkozásai (1909). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4387. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14387.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Jakab

SZÓCIKK: Schwarz Jakab, rabbi, szül. Nagyváradon 1884 febr. 7.1910-igvolta budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Buda pesten, 1911. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izr. Hitközség vallástanára. Könyve: Pseudo-Balchi kitáb al-Bad' val Tarich c. müvének zsidó vonatkozásai 1909 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

14387.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Jaka

SZÓCIKK Schwar Jakab rabbi szül Nagyvárado 188 febr 7.1910-igvolt budapest Rabbiképz növendéke 1909-be avattá bölcsészdoktorr Bud pesten 1911 pedi rabbivá Azót Pest Izr Hitközsé vallástanára Könyve Pseudo-Balch kitá al-Bad va Taric c müvéne zsid vonatkozása 190 Cikke Magya Zsid Szemlébe jelente meg

14387.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Jak

SZÓCIK Schwa Jaka rabb szü Nagyvárad 18 feb 7.1910-igvol budapes Rabbikép növendék 1909-b avatt bölcsészdoktor Bu peste 191 ped rabbiv Azó Pes Iz Hitközs vallástanár Könyv Pseudo-Balc kit al-Ba v Tari müvén zsi vonatkozás 19 Cikk Magy Zsi Szemléb jelent me

14387.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Ja

SZÓCI Schw Jak rab sz Nagyvára 1 fe 7.1910-igvo budape Rabbiké növendé 1909- avat bölcsészdokto B pest 19 pe rabbi Az Pe I Hitköz vallástaná Köny Pseudo-Bal ki al-B Tar müvé zs vonatkozá 1 Cik Mag Zs Szemlé jelen m

14387

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch J

SZÓC Sch Ja ra s Nagyvár f 7.1910-igv budap Rabbik növend 1909 ava bölcsészdokt pes 1 p rabb A P Hitkö vallástan Kön Pseudo-Ba k al- Ta müv z vonatkoz Ci Ma Z Szeml jele

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc J r Nagyvá 7.1910-ig buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok pe rab Hitk vallásta Kö Pseudo-B al T mü vonatko C M Szem jel