14388.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mihály

SZÓCIKK: Schwarz Mihály, ügyvéd, szül. Nagyváradon 1845 szept. 14., megh. 1894 okt. 13. Középiskoláit Nagyváradon, a jogi tanulmányokat Budapesten végezte. Becskereken nyitott ügyvédi irodát, rövid idő alatt jelentékeny városi és megyei tisztségekbe jutott és a megye tisztb. főügyésze lett. Élénk részt vett a hitközség életében és és annak alelnöke, majd elnöke lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4388. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14388.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mihály

SZÓCIKK: Schwarz Mihály, ügyvéd, szül. Nagyváradon 1845 szept. 14., megh. 1894 okt. 13. Középiskoláit Nagyváradon, a jogi tanulmányokat Budapesten végezte. Becskereken nyitott ügyvédi irodát, rövid idő alatt jelentékeny városi és megyei tisztségekbe jutott és a megye tisztb. főügyésze lett. Élénk részt vett a hitközség életében és és annak alelnöke, majd elnöke lett.

14388.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Mihál

SZÓCIKK Schwar Mihály ügyvéd szül Nagyvárado 184 szept 14. megh 189 okt 13 Középiskolái Nagyváradon jog tanulmányoka Budapeste végezte Becskereke nyitot ügyvéd irodát rövi id alat jelentéken város é megye tisztségekb jutot é megy tisztb főügyész lett Élén rész vet hitközsé életébe é é anna alelnöke maj elnök lett

14388.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Mihá

SZÓCIK Schwa Mihál ügyvé szü Nagyvárad 18 szep 14 meg 18 ok 1 Középiskolá Nagyvárado jo tanulmányok Budapest végezt Becskerek nyito ügyvé irodá röv i ala jelentéke váro megy tisztségek juto meg tiszt főügyés let Élé rés ve hitközs életéb ann alelnök ma elnö let

14388.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Mih

SZÓCI Schw Mihá ügyv sz Nagyvára 1 sze 1 me 1 o Középiskol Nagyvárad j tanulmányo Budapes végez Becskere nyit ügyv irod rö al jelenték vár meg tisztsége jut me tisz főügyé le Él ré v hitköz életé an alelnö m eln le

14388

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Mi

SZÓC Sch Mih ügy s Nagyvár sz m Középisko Nagyvára tanulmány Budape vége Becsker nyi ügy iro r a jelenté vá me tisztség ju m tis főügy l É r hitkö élet a aleln el l

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc M

SZÓ Sc Mi üg Nagyvá s Középisk Nagyvár tanulmán Budap vég Becske ny üg ir jelent v m tisztsé j ti főüg hitk éle alel e