14389.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Miksa

SZÓCIKK: Schwarz Miksa, rabbi, szül. Kisvárdán 1854 jan. 14., megh. 1902 december 14. 1877-87 ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1888. pedig rabbivá. Ugyanakkor megválasztották főrabbivá Egerben, ahol haláláig működött. Müve: Kohen Efrájim óbudai rabbi élete és responsumal (Budapest, 1887).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4389. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14389.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Miksa

SZÓCIKK: Schwarz Miksa, rabbi, szül. Kisvárdán 1854 jan. 14., megh. 1902 december 14. 1877-87 ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1888. pedig rabbivá. Ugyanakkor megválasztották főrabbivá Egerben, ahol haláláig működött. Müve: Kohen Efrájim óbudai rabbi élete és responsumal Budapest, 1887 .

14389.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Miks

SZÓCIKK Schwar Miksa rabbi szül Kisvárdá 185 jan 14. megh 190 decembe 14 1877-8 i vol budapest Rabbiképz növendéke 1887-be avattá bölcsészdoktorrá 1888 pedi rabbivá Ugyanakko megválasztottá főrabbiv Egerben aho halálái működött Müve Kohe Efráji óbuda rabb élet é responsuma Budapest 188

14389.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Mik

SZÓCIK Schwa Miks rabb szü Kisvárd 18 ja 14 meg 19 decemb 1 1877- vo budapes Rabbikép növendék 1887-b avatt bölcsészdoktorr 188 ped rabbiv Ugyanakk megválasztott főrabbi Egerbe ah halálá működöt Müv Koh Efráj óbud rab éle responsum Budapes 18

14389.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Mi

SZÓCI Schw Mik rab sz Kisvár 1 j 1 me 1 decem 1877 v budape Rabbiké növendé 1887- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi Ugyanak megválasztot főrabb Egerb a halál működö Mü Ko Efrá óbu ra él responsu Budape 1

14389

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch M

SZÓC Sch Mi ra s Kisvá m dece 187 budap Rabbik növend 1887 ava bölcsészdokto 1 p rabb Ugyana megválaszto főrab Eger halá működ M K Efr ób r é respons Budap

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc M r Kisv dec 18 buda Rabbi növen 188 av bölcsészdokt rab Ugyan megválaszt főra Ege hal műkö Ef ó respon Buda