14390.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mór

SZÓCIKK: Schwarz Mór,rabbi, szül. Csáktornyán 1869 júl. 6. 1884-94-ig volt a budapesti Rabbiképző, egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1895. pedig rabbivá. 1896-ban turóc-szentmártoni, 1898 óta győri főrabbi. Könyve: Kimchi Mózes élete és munkái (1893). Cikkei a Bloch Emlékkönyvben, a Monatschrift für Ge­ schichte und Wissenschaft des Judentumsban és a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4390. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14390.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mór

SZÓCIKK: Schwarz Mór,rabbi, szül. Csáktornyán 1869 júl. 6. 1884-94-ig volt a budapesti Rabbiképző, egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1895. pedig rabbivá. 1896-ban turóc-szentmártoni, 1898 óta győri főrabbi. Könyve: Kimchi Mózes élete és munkái 1893 . Cikkei a Bloch Emlékkönyvben, a Monatschrift für Ge­ schichte und Wissenschaft des Judentumsban és a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

14390.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Mó

SZÓCIKK Schwar Mór,rabbi szül Csáktornyá 186 júl 6 1884-94-i vol budapest Rabbiképző eg évi berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentum hallgatója 1893-ba avattá bölcsészdoktorrá 1895 pedi rabbivá 1896-ba turóc-szentmártoni 189 ót győr főrabbi Könyve Kimch Móze élet é munká 189 Cikke Bloc Emlékkönyvben Monatschrif fü G schicht un Wissenschaf de Judentumsba é Magya Zsid Szemlébe jelente meg

14390.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa M

SZÓCIK Schwa Mór,rabb szü Csáktorny 18 jú 1884-94- vo budapes Rabbiképz e év berli Lehransta f d Wissenscha d Judentu hallgatój 1893-b avatt bölcsészdoktorr 189 ped rabbiv 1896-b turóc-szentmárton 18 ó győ főrabb Könyv Kimc Móz éle munk 18 Cikk Blo Emlékkönyvbe Monatschri f schich u Wissenscha d Judentumsb Magy Zsi Szemléb jelent me

14390.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw

SZÓCI Schw Mór,rab sz Csáktorn 1 j 1884-94 v budape Rabbikép é berl Lehranst Wissensch Judent hallgató 1893- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi 1896- turóc-szentmárto 1 gy főrab Köny Kim Mó él mun 1 Cik Bl Emlékkönyvb Monatschr schic Wissensch Judentums Mag Zs Szemlé jelen m

14390

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch

SZÓC Sch Mór,ra s Csáktor 1884-9 budap Rabbiké ber Lehrans Wissensc Juden hallgat 1893 ava bölcsészdokto 1 p rabb 1896 turóc-szentmárt g főra Kön Ki M é mu Ci B Emlékkönyv Monatsch schi Wissensc Judentum Ma Z Szeml jele

1439

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc Mór,r Csákto 1884- buda Rabbik be Lehran Wissens Jude hallga 189 av bölcsészdokt rab 189 turóc-szentmár főr Kö K m C Emlékköny Monatsc sch Wissens Judentu M Szem jel