14391.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mózes

SZÓCIKK: Schwarz Mózes Áron, rabbi, megh. Pacsán 1889 márc. 31. Unokája volt Rapaport pápai rabbinak (1. o.). 1857-től kezdve haláláig működött Pacsán. S. elismert tekintélyes tudós volt, a bécsi Neuzeit és a Ben Chananja folyóirat több tanulmányt közölt tőle


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4391. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14391.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Mózes

SZÓCIKK: Schwarz Mózes Áron, rabbi, megh. Pacsán 1889 márc. 31. Unokája volt Rapaport pápai rabbinak 1. o. . 1857-től kezdve haláláig működött Pacsán. S. elismert tekintélyes tudós volt, a bécsi Neuzeit és a Ben Chananja folyóirat több tanulmányt közölt tőle

14391.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Móze

SZÓCIKK Schwar Móze Áron rabbi megh Pacsá 188 márc 31 Unokáj vol Rapapor pápa rabbina 1 o 1857-tő kezdv halálái működöt Pacsán S elismer tekintélye tudó volt bécs Neuzei é Be Chananj folyóira töb tanulmány közöl től

14391.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Móz

SZÓCIK Schwa Móz Áro rabb meg Pacs 18 már 3 Unoká vo Rapapo páp rabbin 1857-t kezd halálá működö Pacsá elisme tekintély tud vol béc Neuze B Chanan folyóir tö tanulmán közö tő

14391.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Mó

SZÓCI Schw Mó Ár rab me Pac 1 má Unok v Rapap pá rabbi 1857- kez halál működ Pacs elism tekintél tu vo bé Neuz Chana folyói t tanulmá köz t

14391

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch M

SZÓC Sch M Á ra m Pa m Uno Rapa p rabb 1857 ke halá műkö Pac elis tekinté t v b Neu Chan folyó tanulm kö

1439

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc r P Un Rap rab 185 k hal műk Pa eli tekint Ne Cha foly tanul k