14395.htm

CÍMSZÓ: Schweiger

SZEMÉLYNÉV: Schweiger Márton

SZÓCIKK: Schweiger Márton, szül. Kecskeméten 1834., megh. 1905 dec. 31. Részt vett az 1863-as kongresszuson, amelynek háznagya volt. Mikor a községkerületek megalakultak, a pesti kerület őt választotta 1871. elnöknek, az elnökök pedig az Országos Iroda élére állították. Sok szolgálatot tett a felekezeti tanügynek. 1866-ban résztvett az Izraelita Tanítóegyesület megalapításába, az Orsz. Izr. Tanítóképző igazgatótanácsának, a Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának elnöke (1880-1905), a Pesti Izr. Hitközségnek pedig tanügyi elöljárója volt


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4395. címszó a lexikon => 779. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14395.htm

CÍMSZÓ: Schweiger

SZEMÉLYNÉV: Schweiger Márton

SZÓCIKK: Schweiger Márton, szül. Kecskeméten 1834., megh. 1905 dec. 31. Részt vett az 1863-as kongresszuson, amelynek háznagya volt. Mikor a községkerületek megalakultak, a pesti kerület őt választotta 1871. elnöknek, az elnökök pedig az Országos Iroda élére állították. Sok szolgálatot tett a felekezeti tanügynek. 1866-ban résztvett az Izraelita Tanítóegyesület megalapításába, az Orsz. Izr. Tanítóképző igazgatótanácsának, a Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának elnöke 1880-1905 , a Pesti Izr. Hitközségnek pedig tanügyi elöljárója volt

14395.ht

CÍMSZÓ Schweige

SZEMÉLYNÉV Schweige Márto

SZÓCIKK Schweige Márton szül Kecskeméte 1834. megh 190 dec 31 Rész vet a 1863-a kongresszuson amelyne háznagy volt Miko községkerülete megalakultak pest kerüle ő választott 1871 elnöknek a elnökö pedi a Országo Irod élér állították So szolgálato tet felekezet tanügynek 1866-ba résztvet a Izraelit Tanítóegyesüle megalapításába a Orsz Izr Tanítóképz igazgatótanácsának Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána elnök 1880-190 Pest Izr Hitközségne pedi tanügy elöljárój vol

14395.h

CÍMSZ Schweig

SZEMÉLYNÉ Schweig Márt

SZÓCIK Schweig Márto szü Kecskemét 1834 meg 19 de 3 Rés ve 1863- kongresszuso amelyn háznag vol Mik községkerület megalakulta pes kerül választot 187 elnökne elnök ped Ország Iro élé állítottá S szolgálat te felekeze tanügyne 1866-b résztve Izraeli Tanítóegyesül megalapításáb Ors Iz Tanítókép igazgatótanácsána Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán elnö 1880-19 Pes Iz Hitközségn ped tanüg elöljáró vo

14395.

CÍMS Schwei

SZEMÉLYN Schwei Már

SZÓCI Schwei Márt sz Kecskemé 183 me 1 d Ré v 1863 kongresszus amely házna vo Mi községkerüle megalakult pe kerü választo 18 elnökn elnö pe Orszá Ir él állított szolgála t felekez tanügyn 1866- résztv Izrael Tanítóegyesü megalapításá Or I Tanítóké igazgatótanácsán Rabbiké Inté vezérlőbizottságá eln 1880-1 Pe I Hitközség pe tanü elöljár v

14395

CÍM Schwe

SZEMÉLY Schwe Má

SZÓC Schwe Már s Kecskem 18 m R 186 kongresszu amel házn v M községkerül megalakul p ker választ 1 elnök eln p Orsz I é állítot szolgál feleke tanügy 1866 részt Izrae Tanítóegyes megalapítás O Tanítók igazgatótanácsá Rabbik Int vezérlőbizottság el 1880- P Hitközsé p tan elöljá

1439

CÍ Schw

SZEMÉL Schw M

SZÓ Schw Má Kecske 1 18 kongressz ame ház községkerü megalaku ke válasz elnö el Ors állíto szolgá felek tanüg 186 rész Izra Tanítóegye megalapítá Tanító igazgatótanács Rabbi In vezérlőbizottsá e 1880 Hitközs ta elölj