14399.htm

CÍMSZÓ: Sebes

SZEMÉLYNÉV: Sebes Lipót

SZÓCIKK: Sebes Lipót Ferenc(szarvasi),honvédezredes, szül. Kápolnásnyéken 1856., megh. 1926. Kora gyermekségében megnyilatkozott a katonai pálya iránti hajlama. Egyik legkiválóbb növendéke volt a Ludovikának, ahol 1882. avatták honvédtisztté. Az egész világháborút a harctéren töltötte a szerb, orosz és olasz frontokon. Ezredparancsnoki minőségében több kiváló hadi tettet hajtott végre. Vitézsége elismeréséül számos magas kitüntetésben részesült, 1916. pedig szarvasi előnévvel megkapta a magyar nemességet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4399. címszó a lexikon => 779. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14399.htm

CÍMSZÓ: Sebes

SZEMÉLYNÉV: Sebes Lipót

SZÓCIKK: Sebes Lipót Ferenc szarvasi ,honvédezredes, szül. Kápolnásnyéken 1856., megh. 1926. Kora gyermekségében megnyilatkozott a katonai pálya iránti hajlama. Egyik legkiválóbb növendéke volt a Ludovikának, ahol 1882. avatták honvédtisztté. Az egész világháborút a harctéren töltötte a szerb, orosz és olasz frontokon. Ezredparancsnoki minőségében több kiváló hadi tettet hajtott végre. Vitézsége elismeréséül számos magas kitüntetésben részesült, 1916. pedig szarvasi előnévvel megkapta a magyar nemességet.

14399.ht

CÍMSZÓ Sebe

SZEMÉLYNÉV Sebe Lipó

SZÓCIKK Sebe Lipó Feren szarvas ,honvédezredes szül Kápolnásnyéke 1856. megh 1926 Kor gyermekségébe megnyilatkozot katona pály iránt hajlama Egyi legkiválób növendék vol Ludovikának aho 1882 avattá honvédtisztté A egés világháború harctére töltött szerb oros é olas frontokon Ezredparancsnok minőségébe töb kivál had tette hajtot végre Vitézség elismeréséü számo maga kitüntetésbe részesült 1916 pedi szarvas előnévve megkapt magya nemességet

14399.h

CÍMSZ Seb

SZEMÉLYNÉ Seb Lip

SZÓCIK Seb Lip Fere szarva ,honvédezrede szü Kápolnásnyék 1856 meg 192 Ko gyermekségéb megnyilatkozo katon pál irán hajlam Egy legkiváló növendé vo Ludovikána ah 188 avatt honvédtisztt egé világhábor harctér töltöt szer oro ola frontoko Ezredparancsno minőségéb tö kivá ha tett hajto végr Vitézsé elismerésé szám mag kitüntetésb részesül 191 ped szarva előnévv megkap magy nemessége

14399.

CÍMS Se

SZEMÉLYN Se Li

SZÓCI Se Li Fer szarv ,honvédezred sz Kápolnásnyé 185 me 19 K gyermekségé megnyilatkoz kato pá irá hajla Eg legkivál növend v Ludovikán a 18 avat honvédtiszt eg világhábo harcté töltö sze or ol frontok Ezredparancsn minőségé t kiv h tet hajt vég Vitézs elismerés szá ma kitüntetés részesü 19 pe szarv előnév megka mag nemesség

14399

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S L Fe szar ,honvédezre s Kápolnásny 18 m 1 gyermekség megnyilatko kat p ir hajl E legkivá növen Ludoviká 1 ava honvédtisz e világháb harct tölt sz o o fronto Ezredparancs minőség ki te haj vé Vitéz elismeré sz m kitünteté részes 1 p szar előné megk ma nemessé

1439SZEMÉL

SZÓ F sza ,honvédezr Kápolnásn 1 gyermeksé megnyilatk ka i haj legkiv növe Ludovik av honvédtis világhá harc töl s front Ezredparanc minősé k t ha v Vité elismer s kitüntet része sza előn meg m nemess