14401.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Arthur

SZÓCIKK: Sebestyén, l. Artur*,építész, szül. Budapesten 1968. Tanulmányait, a budapesti műegyetemen végezte, azután Hauszmann, majd Leehner Ödön mellett dolgozott. Ez utóbbival együtt dolgozta ki a kecskeméti állami elmegyógyintézet terveit. Legjelentékenyebb munkája a Gellértfürdő és Szálló épülete (Sterk Izidor (1. o.) és Hegedűs Ármin (1. o.) építészek társaságában). A fővárosban számos palotát és nyaralót, a vidéken középületeket Odeszszában, Szófiában és Ruszecsukban mozgóképszínházakat tervezett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4401. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14401.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Arthur

SZÓCIKK: Sebestyén, l. Artur*,építész, szül. Budapesten 1968. Tanulmányait, a budapesti műegyetemen végezte, azután Hauszmann, majd Leehner Ödön mellett dolgozott. Ez utóbbival együtt dolgozta ki a kecskeméti állami elmegyógyintézet terveit. Legjelentékenyebb munkája a Gellértfürdő és Szálló épülete Sterk Izidor 1. o. és Hegedűs Ármin 1. o. építészek társaságában . A fővárosban számos palotát és nyaralót, a vidéken középületeket Odeszszában, Szófiában és Ruszecsukban mozgóképszínházakat tervezett.

14401.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Arthu

SZÓCIKK Sebestyén l Artur*,építész szül Budapeste 1968 Tanulmányait budapest műegyeteme végezte azutá Hauszmann maj Leehne Ödö mellet dolgozott E utóbbiva együt dolgozt k kecskemét állam elmegyógyintéze terveit Legjelentékenyeb munkáj Gellértfürd é Száll épület Ster Izido 1 o é Hegedű Ármi 1 o építésze társaságába fővárosba számo palotá é nyaralót vidéke középületeke Odeszszában Szófiába é Ruszecsukba mozgóképszínházaka tervezett

14401.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty Arth

SZÓCIK Sebestyé Artur*,építés szü Budapest 196 Tanulmányai budapes műegyetem végezt azut Hauszman ma Leehn Öd melle dolgozot utóbbiv együ dolgoz kecskemé álla elmegyógyintéz tervei Legjelentékenye munká Gellértfür Szál épüle Ste Izid Heged Árm építész társaságáb fővárosb szám palot nyaraló vidék középületek Odeszszába Szófiáb Ruszecsukb mozgóképszínházak tervezet

14401.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest Art

SZÓCI Sebesty Artur*,építé sz Budapes 19 Tanulmánya budape műegyete végez azu Hauszma m Leeh Ö mell dolgozo utóbbi egy dolgo kecskem áll elmegyógyinté terve Legjelentékeny munk Gellértfü Szá épül St Izi Hege Ár építés társaságá főváros szá palo nyaral vidé középülete Odeszszáb Szófiá Ruszecsuk mozgóképszínháza terveze

14401

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes Ar

SZÓC Sebest Artur*,épít s Budape 1 Tanulmány budap műegyet vége az Hauszm Lee mel dolgoz utóbb eg dolg kecske ál elmegyógyint terv Legjelentéken mun Gellértf Sz épü S Iz Heg Á építé társaság főváro sz pal nyara vid középület Odeszszá Szófi Ruszecsu mozgóképszínház tervez

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe A

SZÓ Sebes Artur*,épí Budap Tanulmán buda műegye vég a Hausz Le me dolgo utób e dol kecsk á elmegyógyin ter Legjelentéke mu Gellért S ép I He épít társasá fővár s pa nyar vi középüle Odeszsz Szóf Ruszecs mozgóképszínhá terve