14402.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Dávid

SZÓCIKK: "Sebestyén Dávid, nagyvállalkozó, szül. Kozárvái Több jelentékeny ipari vállalatot létesített Kolozsvár nevezetesebb középületeit is ő építi (a Tudományegyetemet, a klinikák egy részét az Igazságügyi palotát, Menzát stb.). Harminc éven át elnöke, jelenleg díszelnöke a kolozsvári, orthodox izr. hitközségnek. 1913-ban székely- hidasi előnévvel nemességet kapott. Az 1848 Honvédegylet kérésére 1904. Szamosfalván elesett honvédek emlékére.Saját költségén emlékoszlopot állított. 1928-ban ház- és telekadományával megalapította a kolozsvári zsidók házat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4402. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14402.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Dávid

SZÓCIKK: Sebestyén Dávid, nagyvállalkozó, szül. Kozárvái Több jelentékeny ipari vállalatot létesített Kolozsvár nevezetesebb középületeit is ő építi a Tudományegyetemet, a klinikák egy részét az Igazságügyi palotát, Menzát stb. . Harminc éven át elnöke, jelenleg díszelnöke a kolozsvári, orthodox izr. hitközségnek. 1913-ban székely- hidasi előnévvel nemességet kapott. Az 1848 Honvédegylet kérésére 1904. Szamosfalván elesett honvédek emlékére.Saját költségén emlékoszlopot állított. 1928-ban ház- és telekadományával megalapította a kolozsvári zsidók házat.

14402.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Dávi

SZÓCIKK Sebestyé Dávid nagyvállalkozó szül Kozárvá Töb jelentéken ipar vállalato létesítet Kolozsvá nevezeteseb középületei i épít Tudományegyetemet kliniká eg részé a Igazságügy palotát Menzá stb Harmin éve á elnöke jelenle díszelnök kolozsvári orthodo izr hitközségnek 1913-ba székely hidas előnévve nemessége kapott A 184 Honvédegyle kérésér 1904 Szamosfalvá eleset honvéde emlékére.Sajá költségé emlékoszlopo állított 1928-ba ház é telekadományáva megalapított kolozsvár zsidó házat

14402.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty Dáv

SZÓCIK Sebesty Dávi nagyvállalkoz szü Kozárv Tö jelentéke ipa vállalat létesíte Kolozsv nevezetese középülete épí Tudományegyeteme klinik e rész Igazságüg palotá Menz st Harmi év elnök jelenl díszelnö kolozsvár orthod iz hitközségne 1913-b székel hida előnévv nemesség kapot 18 Honvédegyl kérésé 190 Szamosfalv elese honvéd emlékére.Saj költség emlékoszlop állítot 1928-b há telekadományáv megalapítot kolozsvá zsid háza

14402.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest Dá

SZÓCI Sebest Dáv nagyvállalko sz Kozár T jelenték ip vállala létesít Kolozs nevezetes középület ép Tudományegyetem klini rés Igazságü palot Men s Harm é elnö jelen díszeln kolozsvá ortho i hitközségn 1913- széke hid előnév nemessé kapo 1 Honvédegy kérés 19 Szamosfal eles honvé emlékére.Sa költsé emlékoszlo állíto 1928- h telekadományá megalapíto kolozsv zsi ház

14402

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes D

SZÓC Sebes Dá nagyvállalk s Kozá jelenté i vállal létesí Koloz nevezete középüle é Tudományegyete klin ré Igazság palo Me Har eln jele díszel kolozsv orth hitközség 1913 szék hi előné nemess kap Honvédeg kéré 1 Szamosfa ele honv emlékére.S költs emlékoszl állít 1928 telekadomány megalapít kolozs zs há

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe

SZÓ Sebe D nagyvállal Koz jelent válla létes Kolo nevezet középül Tudományegyet kli r Igazsá pal M Ha el jel dísze kolozs ort hitközsé 191 szé h előn nemes ka Honvéde kér Szamosf el hon emlékére. költ emlékosz állí 192 telekadomán megalapí koloz z h