14403.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Ede

SZÓCIKK: "Sebestyén Ede, hírlapíró, szül. Nagyatádon jún, 17, Korán újságíró lett és több fővárosii lap szerkesztőségében dolgozott. Szerkesztő Könyv és Könyvtári Szemle c. folyóiratokat a Gyermekvédelem Lapja c. közlönyt, továhb Déli Hirek hétfői lapot. Müvei: El Párisba, A romániai .magyarok élete; A román nett ségi politika; A kézcsók és más elbeszélések, A gyermek egészsége;, Asszonyok. galériájai Oppenheimer Az állam. c. szociológiai művé magyarra fordította."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4403. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14403.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Ede

SZÓCIKK: Sebestyén Ede, hírlapíró, szül. Nagyatádon jún, 17, Korán újságíró lett és több fővárosii lap szerkesztőségében dolgozott. Szerkesztő Könyv és Könyvtári Szemle c. folyóiratokat a Gyermekvédelem Lapja c. közlönyt, továhb Déli Hirek hétfői lapot. Müvei: El Párisba, A romániai .magyarok élete; A román nett ségi politika; A kézcsók és más elbeszélések, A gyermek egészsége;, Asszonyok. galériájai Oppenheimer Az állam. c. szociológiai művé magyarra fordította.

14403.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Ed

SZÓCIKK Sebestyé Ede hírlapíró szül Nagyatádo jún 17 Korá újságír let é töb fővárosi la szerkesztőségébe dolgozott Szerkeszt Köny é Könyvtár Szeml c folyóiratoka Gyermekvédele Lapj c közlönyt továh Dél Hire hétfő lapot Müvei E Párisba románia .magyaro élete romá net ség politika kézcsó é má elbeszélések gyerme egészsége; Asszonyok galériája Oppenheime A állam c szociológia műv magyarr fordította

14403.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty E

SZÓCIK Sebesty Ed hírlapír szü Nagyatád jú 1 Kor újságí le tö főváros l szerkesztőségéb dolgozot Szerkesz Kön Könyvtá Szem folyóiratok Gyermekvédel Lap közlöny tová Dé Hir hétf lapo Müve Párisb románi .magyar élet rom ne sé politik kézcs m elbeszélése gyerm egészsége Asszonyo galériáj Oppenheim álla szociológi mű magyar fordított

14403.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest

SZÓCI Sebest E hírlapí sz Nagyatá j Ko újság l t főváro szerkesztőségé dolgozo Szerkes Kö Könyvt Sze folyóirato Gyermekvéde La közlön tov D Hi hét lap Müv Páris román .magya éle ro n s politi kézc elbeszélés gyer egészség Asszony galériá Oppenhei áll szociológ m magya fordítot

14403

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes

SZÓC Sebes hírlap s Nagyat K újsá fővár szerkesztőség dolgoz Szerke K Könyv Sz folyóirat Gyermekvéd L közlö to H hé la Mü Pári romá .magy él r polit kéz elbeszélé gye egészsé Asszon galéri Oppenhe ál szocioló magy fordíto

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe

SZÓ Sebe hírla Nagya újs fővá szerkesztősé dolgo Szerk Köny S folyóira Gyermekvé közl t h l M Pár rom .mag é poli ké elbeszél gy egészs Asszo galér Oppenh á szociol mag fordít