14407.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Mihály

SZÓCIKK: Sebestyén Mihály, színigazgató, szül. Budapesten 1893. A Színművészeti Akadémia elvégzése után a temesvári színházhoz szerződött. Később megkapta a marosvásárhelyi színházat, majd a miskolci színház igazgatója lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4407. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14407.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Mihály

SZÓCIKK: Sebestyén Mihály, színigazgató, szül. Budapesten 1893. A Színművészeti Akadémia elvégzése után a temesvári színházhoz szerződött. Később megkapta a marosvásárhelyi színházat, majd a miskolci színház igazgatója lett.

14407.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Mihál

SZÓCIKK Sebestyé Mihály színigazgató szül Budapeste 1893 Színművészet Akadémi elvégzés utá temesvár színházho szerződött Későb megkapt marosvásárhely színházat maj miskolc színhá igazgatój lett

14407.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty Mihá

SZÓCIK Sebesty Mihál színigazgat szü Budapest 189 Színművésze Akadém elvégzé ut temesvá színházh szerződöt Késő megkap marosvásárhel színháza ma miskol szính igazgató let

14407.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest Mih

SZÓCI Sebest Mihá színigazga sz Budapes 18 Színművész Akadé elvégz u temesv színház szerződö Kés megka marosvásárhe színház m misko szín igazgat le

14407

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes Mi

SZÓC Sebes Mih színigazg s Budape 1 Színművés Akad elvég temes színhá szerződ Ké megk marosvásárh színhá misk szí igazga l

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe M

SZÓ Sebe Mi színigaz Budap Színművé Aka elvé teme szính szerző K meg marosvásár szính mis sz igazg