14408.htm

CÍMSZÓ: Sebők

SZEMÉLYNÉV: Sebők Samu

SZÓCIKK: "Sebők Samu, tanár, szül. Námesztón 1856. Tanított Sopronban, Budapesten, Fogarason. Cikkei az Oedenburger Zeitungban, az Etnográfiában, a Magyar Nemzeti Múzeumi Értesítőben jelentek meg. Szerkesztette a Zalavármegyei Hirlapot. Önálló müvei: Göcsej földrajzi tanulmány; Fogaras geológiája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4408. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14408.htm

CÍMSZÓ: Sebők

SZEMÉLYNÉV: Sebők Samu

SZÓCIKK: Sebők Samu, tanár, szül. Námesztón 1856. Tanított Sopronban, Budapesten, Fogarason. Cikkei az Oedenburger Zeitungban, az Etnográfiában, a Magyar Nemzeti Múzeumi Értesítőben jelentek meg. Szerkesztette a Zalavármegyei Hirlapot. Önálló müvei: Göcsej földrajzi tanulmány; Fogaras geológiája.

14408.ht

CÍMSZÓ Sebő

SZEMÉLYNÉV Sebő Sam

SZÓCIKK Sebő Samu tanár szül Námesztó 1856 Tanítot Sopronban Budapesten Fogarason Cikke a Oedenburge Zeitungban a Etnográfiában Magya Nemzet Múzeum Értesítőbe jelente meg Szerkesztett Zalavármegye Hirlapot Önáll müvei Göcse földrajz tanulmány Fogara geológiája

14408.h

CÍMSZ Seb

SZEMÉLYNÉ Seb Sa

SZÓCIK Seb Sam taná szü Námeszt 185 Taníto Sopronba Budapeste Fogaraso Cikk Oedenburg Zeitungba Etnográfiába Magy Nemze Múzeu Értesítőb jelent me Szerkesztet Zalavármegy Hirlapo Önál müve Göcs földraj tanulmán Fogar geológiáj

14408.

CÍMS Se

SZEMÉLYN Se S

SZÓCI Se Sa tan sz Námesz 18 Tanít Sopronb Budapest Fogaras Cik Oedenbur Zeitungb Etnográfiáb Mag Nemz Múze Értesítő jelen m Szerkeszte Zalavármeg Hirlap Öná müv Göc földra tanulmá Foga geológiá

14408

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S S ta s Námes 1 Taní Sopron Budapes Fogara Ci Oedenbu Zeitung Etnográfiá Ma Nem Múz Értesít jele Szerkeszt Zalavárme Hirla Ön mü Gö földr tanulm Fog geológi

1440SZEMÉL

SZÓ t Náme Tan Sopro Budape Fogar C Oedenb Zeitun Etnográfi M Ne Mú Értesí jel Szerkesz Zalavárm Hirl Ö m G föld tanul Fo geológ