14411.htm

CÍMSZÓ: Séd

SZÓCIKK: "Séd (h.). Rossz szellem. Már a Tórában fordul elő: Áldoznak a sédimnek, a nemisteneknek (Móz. V. 32.17). Az aram fordítás szeirim-mel azonosítja, melyet Jesájából erdei bakok - nak, szatíroknak ismerünk. A Talmud és a középkori zsidóság hisz a sédim létezéseben, szárnyas lényeknek képzeli őket, amelyek ember módjára táplálkoznak és szaporodnak. Fejedelmük Asmodáj.A séd többesszámú alakja sédim. A legújabb kutatás azt hiszi, hogy a szemmel nem látható sédim alatt nem démonokat képzelt a Talmud, hanem baktériumokat és ezért olyan szigorúak a kézleöblítésre vonatkozó rendelkezései"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4411. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14411.htm

CÍMSZÓ: Séd

SZÓCIKK: Séd h. . Rossz szellem. Már a Tórában fordul elő: Áldoznak a sédimnek, a nemisteneknek Móz. V. 32.17 . Az aram fordítás szeirim-mel azonosítja, melyet Jesájából erdei bakok - nak, szatíroknak ismerünk. A Talmud és a középkori zsidóság hisz a sédim létezéseben, szárnyas lényeknek képzeli őket, amelyek ember módjára táplálkoznak és szaporodnak. Fejedelmük Asmodáj.A séd többesszámú alakja sédim. A legújabb kutatás azt hiszi, hogy a szemmel nem látható sédim alatt nem démonokat képzelt a Talmud, hanem baktériumokat és ezért olyan szigorúak a kézleöblítésre vonatkozó rendelkezései

14411.ht

CÍMSZÓ Sé

SZÓCIKK Sé h Ross szellem Má Tórába fordu elő Áldozna sédimnek nemistenekne Móz V 32.1 A ara fordítá szeirim-me azonosítja melye Jesájábó erde bako nak szatírokna ismerünk Talmu é középkor zsidósá his sédi létezéseben szárnya lényekne képzel őket amelye embe módjár táplálkozna é szaporodnak Fejedelmü Asmodáj. sé többesszám alakj sédim legújab kutatá az hiszi hog szemme ne láthat sédi alat ne démonoka képzel Talmud hane baktériumoka é ezér olya szigorúa kézleöblítésr vonatkoz rendelkezése

14411.h

CÍMSZ S

SZÓCIK S Ros szelle M Tóráb ford el Áldozn sédimne nemistenekn Mó 32. ar fordít szeirim-m azonosítj mely Jesájáb erd bak na szatírokn ismerün Talm középko zsidós hi séd létezésebe szárny lényekn képze őke amely emb módjá táplálkozn szaporodna Fejedelm Asmodáj s többesszá alak sédi legúja kutat a hisz ho szemm n látha séd ala n démonok képze Talmu han baktériumok ezé oly szigorú kézleöblítés vonatko rendelkezés

14411.

CÍMS

SZÓCI Ro szell Tórá for e Áldoz sédimn nemistenek M 32 a fordí szeirim- azonosít mel Jesájá er ba n szatírok ismerü Tal középk zsidó h sé létezéseb szárn lények képz ők amel em módj táplálkoz szaporodn Fejedel Asmodá többessz ala séd legúj kuta his h szem láth sé al démono képz Talm ha baktériumo ez ol szigor kézleöblíté vonatk rendelkezé

14411

CÍM

SZÓC R szel Tór fo Áldo sédim nemistene 3 ford szeirim azonosí me Jesáj e b szatíro ismer Ta közép zsid s létezése szár lénye kép ő ame e mód táplálko szaporod Fejede Asmod többess al sé legú kut hi sze lát s a démon kép Tal h baktérium e o szigo kézleöblít vonat rendelkez

1441SZÓ sze Tó f Áld sédi nemisten for szeiri azonos m Jesá szatír isme T közé zsi létezés szá lény ké am mó táplálk szaporo Fejed Asmo többes a s leg ku h sz lá démo ké Ta baktériu szig kézleöblí vona rendelke