14412.htm

CÍMSZÓ: Seelenfreund

SZEMÉLYNÉV: Seelenfreund Cháim

SZÓCIKK: Seelenfreund, 1. Cháim Mayer, rabbi, szül. 1770 körül, megh. Nagyszőllősön 1824. Már húszéves korában a torlai hitközség rabbija volt. 1810-ben Újfehértón, 1820. Nádudvaron, csakhamar Nagyszőllősön lett Ugocsa megyés rabbija. Kéziratait halála után fia, S. Jákob adta ki Saáré Chájim címen (Pozsony 1851). Másik fia S. Salamon rosznowitzi rabbi, harmadik fia S. Ábrahám kassai rabbi volt. Ennek két műve jelent meg: Prasz Ovósz és Pné Avróhóm


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4412. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14412.htm

CÍMSZÓ: Seelenfreund

SZEMÉLYNÉV: Seelenfreund Cháim

SZÓCIKK: Seelenfreund, 1. Cháim Mayer, rabbi, szül. 1770 körül, megh. Nagyszőllősön 1824. Már húszéves korában a torlai hitközség rabbija volt. 1810-ben Újfehértón, 1820. Nádudvaron, csakhamar Nagyszőllősön lett Ugocsa megyés rabbija. Kéziratait halála után fia, S. Jákob adta ki Saáré Chájim címen Pozsony 1851 . Másik fia S. Salamon rosznowitzi rabbi, harmadik fia S. Ábrahám kassai rabbi volt. Ennek két műve jelent meg: Prasz Ovósz és Pné Avróhóm

14412.ht

CÍMSZÓ Seelenfreun

SZEMÉLYNÉV Seelenfreun Chái

SZÓCIKK Seelenfreund 1 Chái Mayer rabbi szül 177 körül megh Nagyszőllősö 1824 Má húszéve korába torla hitközsé rabbij volt 1810-be Újfehértón 1820 Nádudvaron csakhama Nagyszőllősö let Ugocs megyé rabbija Kéziratai halál utá fia S Jáko adt k Saár Cháji címe Pozson 185 Mási fi S Salamo rosznowitz rabbi harmadi fi S Ábrahá kassa rabb volt Enne ké műv jelen meg Pras Ovós é Pn Avróhó

14412.h

CÍMSZ Seelenfreu

SZEMÉLYNÉ Seelenfreu Chá

SZÓCIK Seelenfreun Chá Maye rabb szü 17 körü meg Nagyszőllős 182 M húszév koráb torl hitközs rabbi vol 1810-b Újfehértó 182 Nádudvaro csakham Nagyszőllős le Ugoc megy rabbij Kézirata halá ut fi Ják ad Saá Cháj cím Pozso 18 Más f Salam rosznowit rabb harmad f Ábrah kass rab vol Enn k mű jele me Pra Ovó P Avróh

14412.

CÍMS Seelenfre

SZEMÉLYN Seelenfre Ch

SZÓCI Seelenfreu Ch May rab sz 1 kör me Nagyszőllő 18 húszé korá tor hitköz rabb vo 1810- Újfehért 18 Nádudvar csakha Nagyszőllő l Ugo meg rabbi Kézirat hal u f Já a Sa Chá cí Pozs 1 Má Sala rosznowi rab harma Ábra kas ra vo En m jel m Pr Ov Avró

14412

CÍM Seelenfr

SZEMÉLY Seelenfr C

SZÓC Seelenfre C Ma ra s kö m Nagyszőll 1 húsz kor to hitkö rab v 1810 Újfehér 1 Nádudva csakh Nagyszőll Ug me rabb Kézira ha J S Ch c Poz M Sal rosznow ra harm Ábr ka r v E je P O Avr

1441

CÍ Seelenf

SZEMÉL Seelenf

SZÓ Seelenfr M r k Nagyszől hús ko t hitk ra 181 Újfehé Nádudv csak Nagyszől U m rab Kézir h C Po Sa roszno r har Áb k j Av