14418.htm

CÍMSZÓ: Seker bilbul

SZÓCIKK: Seker bilbul (h.). Kitalált hazugság értelmében használt héber kifejezés. Tulajdonképpen rosszindulatból koholt hazugság jelölésére szolgál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4418. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14418.htm

CÍMSZÓ: Seker bilbul

SZÓCIKK: Seker bilbul h. . Kitalált hazugság értelmében használt héber kifejezés. Tulajdonképpen rosszindulatból koholt hazugság jelölésére szolgál.

14418.ht

CÍMSZÓ Seke bilbu

SZÓCIKK Seke bilbu h Kitalál hazugsá értelmébe használ hébe kifejezés Tulajdonképpe rosszindulatbó kohol hazugsá jelölésér szolgál

14418.h

CÍMSZ Sek bilb

SZÓCIK Sek bilb Kitalá hazugs értelméb haszná héb kifejezé Tulajdonképp rosszindulatb koho hazugs jelölésé szolgá

14418.

CÍMS Se bil

SZÓCI Se bil Kital hazug értelmé haszn hé kifejez Tulajdonkép rosszindulat koh hazug jelölés szolg

14418

CÍM S bi

SZÓC S bi Kita hazu értelm hasz h kifeje Tulajdonké rosszindula ko hazu jelölé szol

1441

CÍ b

SZÓ b Kit haz értel has kifej Tulajdonk rosszindul k haz jelöl szo