14420.htm

CÍMSZÓ: Selisi

SZÓCIKK: Selisi (h.), harmadik azok között, akiket felhívnak a Tóraolvasáshoz. Az első két felhívás a kohént és lévit illeti. Ezen az okon a harmadik válik elsőrangú tisztséggé és rendszerint a rabbinak vagy valamely előkelő vendégnek juttatják


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4420. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14420.htm

CÍMSZÓ: Selisi

SZÓCIKK: Selisi h. , harmadik azok között, akiket felhívnak a Tóraolvasáshoz. Az első két felhívás a kohént és lévit illeti. Ezen az okon a harmadik válik elsőrangú tisztséggé és rendszerint a rabbinak vagy valamely előkelő vendégnek juttatják

14420.ht

CÍMSZÓ Selis

SZÓCIKK Selis h harmadi azo között akike felhívna Tóraolvasáshoz A els ké felhívá kohén é lévi illeti Eze a oko harmadi váli elsőrang tisztségg é rendszerin rabbina vag valamel előkel vendégne juttatjá

14420.h

CÍMSZ Seli

SZÓCIK Seli harmad az közöt akik felhívn Tóraolvasásho el k felhív kohé lév illet Ez ok harmad vál elsőran tisztség rendszeri rabbin va valame előke vendégn juttatj

14420.

CÍMS Sel

SZÓCI Sel harma a közö aki felhív Tóraolvasásh e felhí koh lé ille E o harma vá elsőra tisztsé rendszer rabbi v valam elők vendég juttat

14420

CÍM Se

SZÓC Se harm köz ak felhí Tóraolvasás felh ko l ill harm v elsőr tiszts rendsze rabb vala elő vendé jutta

1442

CÍ S

SZÓ S har kö a felh Tóraolvasá fel k il har első tiszt rendsz rab val el vend jutt