14422.htm

CÍMSZÓ: Sellei

SZEMÉLYNÉV: Sellei József

SZÓCIKK: Sellei József, dermatológus, szül. 1872. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult, majd Schwimmer tanár mellett volt asszisztens. A Charitó-Poliklinika főorvosa és a Bőrgyógyászati, Urológiai és Venerologiai Szemle főmunkatársa volt. Az Archiv f. Dermatologie és Dermatologische Zeitschrift c. folyóiratoknak is dolgozott. Főműve a Bőrgyógyászat kézikönyve (1925). S. szakmájának egyik elismert tudósa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4422. címszó a lexikon => 782. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14422.htm

CÍMSZÓ: Sellei

SZEMÉLYNÉV: Sellei József

SZÓCIKK: Sellei József, dermatológus, szül. 1872. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult, majd Schwimmer tanár mellett volt asszisztens. A Charitó-Poliklinika főorvosa és a Bőrgyógyászati, Urológiai és Venerologiai Szemle főmunkatársa volt. Az Archiv f. Dermatologie és Dermatologische Zeitschrift c. folyóiratoknak is dolgozott. Főműve a Bőrgyógyászat kézikönyve 1925 . S. szakmájának egyik elismert tudósa.

14422.ht

CÍMSZÓ Selle

SZEMÉLYNÉV Selle Józse

SZÓCIKK Selle József dermatológus szül 1872 budapest é töb külföld egyeteme tanult maj Schwimme taná mellet vol asszisztens Charitó-Poliklinik főorvos é Bőrgyógyászati Urológia é Venerologia Szeml főmunkatárs volt A Archi f Dermatologi é Dermatologisch Zeitschrif c folyóiratokna i dolgozott Főműv Bőrgyógyásza kézikönyv 192 S szakmájána egyi elismer tudósa

14422.h

CÍMSZ Sell

SZEMÉLYNÉ Sell Józs

SZÓCIK Sell Józse dermatológu szü 187 budapes tö külföl egyetem tanul ma Schwimm tan melle vo assziszten Charitó-Poliklini főorvo Bőrgyógyászat Urológi Venerologi Szem főmunkatár vol Arch Dermatolog Dermatologisc Zeitschri folyóiratokn dolgozot Főmű Bőrgyógyász kéziköny 19 szakmáján egy elisme tudós

14422.

CÍMS Sel

SZEMÉLYN Sel Józ

SZÓCI Sel Józs dermatológ sz 18 budape t külfö egyete tanu m Schwim ta mell v assziszte Charitó-Poliklin főorv Bőrgyógyásza Urológ Venerolog Sze főmunkatá vo Arc Dermatolo Dermatologis Zeitschr folyóiratok dolgozo Főm Bőrgyógyás kézikön 1 szakmájá eg elism tudó

14422

CÍM Se

SZEMÉLY Se Jó

SZÓC Se Józ dermatoló s 1 budap külf egyet tan Schwi t mel assziszt Charitó-Polikli főor Bőrgyógyász Uroló Venerolo Sz főmunkat v Ar Dermatol Dermatologi Zeitsch folyóirato dolgoz Fő Bőrgyógyá kézikö szakmáj e elis tud

1442

CÍ S

SZEMÉL S J

SZÓ S Jó dermatol buda kül egye ta Schw me asszisz Charitó-Polikl főo Bőrgyógyás Urol Venerol S főmunka A Dermato Dermatolog Zeitsc folyóirat dolgo F Bőrgyógy kézik szakmá eli tu