14434.htm

CÍMSZÓ: Semini

SZÓCIKK: Semini, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 9. fejezetének kezdetótól a 11. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áron és fiai felavatásának nyolcadik napja, Áron fiainak bünhödése. Részegítő ital tilalma, A tiszta és tisztátalan állatok. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel 2. Könyve 6. fejezetének elejétől a 7. fejezet 17. verséig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai részben is a szentélynek Dávid által való felavatásáról van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4434. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14434.htm

CÍMSZÓ: Semini

SZÓCIKK: Semini, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 9. fejezetének kezdetótól a 11. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áron és fiai felavatásának nyolcadik napja, Áron fiainak bünhödése. Részegítő ital tilalma, A tiszta és tisztátalan állatok. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel 2. Könyve 6. fejezetének elejétől a 7. fejezet 17. verséig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai részben is a szentélynek Dávid által való felavatásáról van szó.

14434.ht

CÍMSZÓ Semin

SZÓCIKK Semini hetiszakasz mel Móze 3 könyv 9 fejezeténe kezdetótó 11 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Áro é fia felavatásána nyolcadi napja Áro fiaina bünhödése Részegít ita tilalma tiszt é tisztátala állatok het szakaszho tartoz próféta rés Sámue 2 Könyv 6 fejezeténe elejétő 7 fejeze 17 verséi terjed tórá é próféta rés közöt a a összefüggés hog próféta részbe i szentélyne Dávi álta val felavatásáró va szó

14434.h

CÍMSZ Semi

SZÓCIK Semin hetiszakas me Móz köny fejezetén kezdetót 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Ár fi felavatásán nyolcad napj Ár fiain bünhödés Részegí it tilalm tisz tisztátal állato he szakaszh tarto prófét ré Sámu Köny fejezetén elejét fejez 1 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho prófét részb szentélyn Dáv ált va felavatásár v sz

14434.

CÍMS Sem

SZÓCI Semi hetiszaka m Mó kön fejezeté kezdetó feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Á f felavatásá nyolca nap Á fiai bünhödé Részeg i tilal tis tisztáta állat h szakasz tart prófé r Sám Kön fejezeté elejé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h prófé rész szentély Dá ál v felavatásá s

14434

CÍM Se

SZÓC Sem hetiszak M kö fejezet kezdet fej vé ter r fogl magá R tarta felavatás nyolc na fia bünhöd Része tila ti tisztát álla szakas tar próf Sá Kö fejezet elej fej ver ter t próf kö összefüg próf rés szentél D á felavatás

1443

CÍ S

SZÓ Se hetisza k fejeze kezde fe v te fog mag tart felavatá nyol n fi bünhö Rész til t tisztá áll szaka ta pró S K fejeze ele fe ve te pró k összefü pró ré szenté felavatá