14441.htm

CÍMSZÓ: Semuo króvo

SZÓCIKK: Semuo króvo (h.). Közeli hír. A gyászidő szabályozására szolgáló terminus technikus. Ha az ember a gyászheten belül kapja az apja, anyja, testvére, vagy gyermeke halálhírét, akkor ez olybá számít, mintha a halál napján kapta volna meg és a teljes gyász kötelező. Ilyen esetben tehát a teljes gyászidőt (7, illetve 30 nap, sivo, selosim, 1. o.) a halálhír vételétől számítják. S. rechókó = távoli hír, elévült. A temetés napjától számított hét napon túl vett halálhír nem kötelez már a teljes gyászidőre. (Zebáchim 100). f. m.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4441. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14441.htm

CÍMSZÓ: Semuo króvo

SZÓCIKK: Semuo króvo h. . Közeli hír. A gyászidő szabályozására szolgáló terminus technikus. Ha az ember a gyászheten belül kapja az apja, anyja, testvére, vagy gyermeke halálhírét, akkor ez olybá számít, mintha a halál napján kapta volna meg és a teljes gyász kötelező. Ilyen esetben tehát a teljes gyászidőt 7, illetve 30 nap, sivo, selosim, 1. o. a halálhír vételétől számítják. S. rechókó = távoli hír, elévült. A temetés napjától számított hét napon túl vett halálhír nem kötelez már a teljes gyászidőre. Zebáchim 100 . f. m.

14441.ht

CÍMSZÓ Semu króv

SZÓCIKK Semu króv h Közel hír gyászid szabályozásár szolgál terminu technikus H a embe gyászhete belü kapj a apja anyja testvére vag gyermek halálhírét akko e olyb számít minth halá napjá kapt voln me é telje gyás kötelező Ilye esetbe tehá telje gyászidő 7 illetv 3 nap sivo selosim 1 o halálhí vételétő számítják S rechók távol hír elévült temeté napjátó számítot hé napo tú vet halálhí ne kötele má telje gyászidőre Zebáchi 10 f m

14441.h

CÍMSZ Sem kró

SZÓCIK Sem kró Köze hí gyászi szabályozásá szolgá termin techniku emb gyászhet bel kap apj anyj testvér va gyerme halálhíré akk oly számí mint hal napj kap vol m telj gyá kötelez Ily esetb teh telj gyászid illet na siv selosi halálh vételét számítjá rechó távo hí elévül temet napját számíto h nap t ve halálh n kötel m telj gyászidőr Zebách 1

14441.

CÍMS Se kr

SZÓCI Se kr Köz h gyász szabályozás szolg termi technik em gyászhe be ka ap any testvé v gyerm halálhír ak ol szám min ha nap ka vo tel gy kötele Il eset te tel gyászi ille n si selos halál vételé számítj rech táv h elévü teme napjá számít na v halál köte tel gyászidő Zebác

14441

CÍM S k

SZÓC S k Kö gyás szabályozá szol term techni e gyászh b k a an testv gyer halálhí a o szá mi h na k v te g kötel I ese t te gyász ill s selo halá vétel számít rec tá elév tem napj számí n halá köt te gyászid Zebá

1444SZÓ K gyá szabályoz szo ter techn gyász a test gye halálh sz m n t köte es t gyás il sel hal véte számí re t elé te nap szám hal kö t gyászi Zeb